Obsah

Zpravodajství

Zprávy

první
ze 35
poslední

#

Potenciální investor

Na 7. zasedání zastupitelstva města dne 25.4.2007 se představil další zájemce o podnikání v Nově zřízené průmyslové zóně celý text

Z úřadu | 1. 5. 2007 | Autor:
#

Ocenění obětavosti dárců

Jako každoročně, i 26. 4.2007 odpoledne zástupci města a Český červený kříž odměňoval dárce krve celý text

Z úřadu | 1. 5. 2007 | Autor:

Komunitní plánování sociálních služeb na Domažlicku - 4. setkání pracovních skupin

Srdečně zveme všechny zájemce na další setkání pracovních skupin KPSS na Domažlicku. celý text

Z města | 4. 4. 2007 | Autor:

Beseda o digitalizaci

Beseda pro širokou veřejnost na aktuální téma digitalizace televizního vysílání se koná 17. března. Hovořit se bude i na téma společné televizní antény. celý text

Z města | 7. 3. 2007 | Autor:

Muzeum Chodska oznamuje

Přinášíme informace, proč je expozice v Chodském hradu z technických důvodů uzavřena. Dále pak nabízíme všem možnost zúčastnit se výtvarné soutěže o nejkrásnější kraslici, kterou pořádá Muzeum Chodska. celý text

Z města | 7. 3. 2007 | Autor:

Prodejní velikonoční výstava

Územní sdružení Českého zahrádkářského svazu a Městské kulturní středisko v Domažlicích pořádají Prodejní velikonoční výstavu, která se koná při příležitosti 50. výročí ustavení ČZS v sobotu 24. 3. od 9 do 17 hod a v neděli 25. 3. od 9 do 16 hodin v sále MKS. Vystavují zahrádkáři okresů Domažlice a Cham a další organizace i jednotlivci květiny, ovoce, sadbu brambor v několika odrůdách, velikonoční vajíčka, velikonoční ozdoby, perníčky, ukázky zdobení kraslic, pletení košů a velikonoční pomlázky. Většinu vystavených exponátů bude možné zakoupit. Součástí bude i výtvarná soutěž žáků školek a škol v malování obrázků kraslic. celý text

Z města | 7. 3. 2007 | Autor:

Jednání o obchvatu Domažlic

Na Ředitelství silnic a dálnic se vypravil starosta Domažlic Miroslav Mach, aby s jeho vedoucími pracovníky hovořil o zamýšleném obchvatu našeho města. celý text

Z úřadu | 7. 3. 2007 | Autor:

2. veřejné setkání v rámci projektu Komunitní plánování sociálních služeb na Domažlicku

Tentokrát na téma: Hodnocení současného stavu sociálních služeb na Domažlicku. V rámci tohoto setkání byla s přítomnými provedena tzv. SWOT analýza celý text

Z města | 21. 2. 2007 | Autor:

Příspěvek na péči a zákon o pomoci v hmotné nouzi

Dne 31. ledna 2007 jsme obdrželi tiskovou zprávu Ministerstva práce a sociálních věcí, týkající se príspěvku na péči a jeho vztahu k zákonu o pomoci v hmotné nouzi. Protože se jedná o nové dávky, kolem kterých vzniká spoustu nejasností a mylných názoru, tuto tiskovou zprávu zveřejňujeme. Řeší hlavně otázku rodin s dítětem se zdravotním postižením. celý text

Z města | 2. 2. 2007 | Autor:

Mimořádná a rychlá pomoc lidem postiženým živelnou pohromou

Dne 23. ledna 2007 vydalo Ministerstvo práce a sociálních věcí následující tiskovou zprávu:
Orkán, který postihl v minulých dnech Českou republiku, si vyžádal oběti na lidských životech a způsobil obrovské materiální škody. Ministerstvo práce a sociálních věcí proto nabízí lidem postiženým touto živelnou pohromou rychlou mimořádnou pomoc. V této souvislosti mohou občané požádat pověřené obecní úřady o dávku ze systému pomoci v hmotné nouzi. Výše mimořádné pomoci se stanoví s přihlédnutím k majetkovým poměrům a příjmové situaci osoby (společně posuzovaných osob) až do patnáctinásobku částky životního minima jednotlivce, tj. 46.890 Kč. Lidé mohou žádat také o pomoc k úhradě nákladů na předměty dlouhodobé potřeby. V tomto případě nemůže výše mimořádné pomoci překročit desetinásobek životního minima jednotlivce, tj. 31.260 Kč. celý text

Z města | 26. 1. 2007 | Autor:

Informace OSVZ MěÚ Domažlice o mimořádné pomoci při škodě

Česká republika byla v uplynulém týdnu zasažena závažnou větrnou pohromou, která negativně postihla řadu osob, a to např. poškozením majetku. Občané, kteří byli takto postiženi, mohou žádat dle §2 odst. 4 zákona č. 111/2006 Sb., o hmotné nouzi o poskytnutí mimořádné okamžité pomoci. Vzhledem k tomu, že tato informace byla uveřejněna v médiích poněkud nepřesně, chceme zdůraznit a upřesnit některá důležitá fakta. celý text

Z úřadu | 24. 1. 2007 | Autor:

Bezplatná poradna

Od 1. ledna 2007 vešel v platnost zákon o sociálních službách, který se dotkne téměř každého zdravotně postiženého občana. Pokud se chcete dozvědět více o nastávajících změnách, nebo pokud máte dotazy i z dalších oblastí života s postižením (odstraňování bariér, příspěvky, pomůcky, zaměstnání...), využijte bezplatnou telefonní linku poradny „Paragrafík“ - 800 100 250 nebo poradnu na www.ligavozic.cz.

Projekt je uskutečněn díky podpoře z programu Transition Facility EU.

Hana Valová, Liga za práva vozíčkářů
celý text

Z města | 20. 12. 2006 | Autor:

Příspěvek na péči - nová dávka pro osoby závislé na pomoci jiné osoby

Od 1. 1. 2007 nabývá účinnosti nový zákon o sociálních službách. V souvislosti s tímto dojde k řadě změn ve vyplácení dávek osobám závislým na pomoci jiné osoby. Bližší informace přináší článek JUDr. Evy Rážové, publikovaný v periodiku PRÁVO A RODINA, č. 12/2008 – 8. ročník celý text

Z města | 20. 12. 2006 | Autor:

3. zasedání zastupitelstva města Domažlice

které se bude konat ve středu 13. prosince 2006 od 16:00 hodin
v zasedací místnosti Městského úřadu v Domažlicích (2. patro – č. dveří 406) celý text

Z úřadu | 7. 12. 2006 | Autor:

Zvýšení efektivnosti ve výuce základní školy

Díky projektu „Zvýšení efektivnosti ve výuce základní školy“byla dne 13. 10. 2008 slavnostně otevřena nová učebna výpočetní techniky s interaktivní tabulí v Základní škole Msgre B. Staška v Domažlicích. Celkové náklady na vybavení nové učebny a šesti multimediálních tříd - zeměpisu, přírodopisu, chemie, fyziky a učeben cizích jazyků pro první a druhý stupeň dosáhly 1 604 100 Kč. celý text

Z města | 24. 11. 2006 | Autor:

2. zasedání zastupitelstva města

které se bude konat v pondělí 20. listopadu 2006 od 16:00 hodin v malém sále MKS v Domažlicích celý text

Z úřadu | 14. 11. 2006 | Autor:

Informace pro osoby, které ke dni 31. 12. 2006 pečují o osobu částečně bezmocnou starší 80 let

Česká správa sociálního zabezpečení upozorňuje, že účast osoby na důchodovém pojištění podle § 5 odst. 1 písm. s) zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, z titulu péče o osobu částečně bezmocnou starší 80 let přichází v úvahu pouze do 31. 12. 2006. celý text

Z města | 10. 11. 2006 | Autor:

Občané se již zapojí do plánování sociálních služeb

Již brzy bude zahájena činnost pracovních skupin sestavených v rámci projektu Komunitní plánování sociálních služeb na Domažlicku. celý text

Z města | 7. 11. 2006 | Autor:

Ustavující zasedání zastupitelstva města Domažlice

které se bude konat v pondělí 6. listopadu 2006 od 16:00 hodin ve velkém sále MKS v Domažlicích celý text

Z úřadu | 27. 10. 2006 | Autor:

Kandidátní listina pro volby do Senátu Parlamentu ČR

Kandidátní listina volebních stran pro volby do Senátu Parlamentu ČR, konané ve dnech 20. - 21. října 2006 a 27. - 28. října 2006 celý text

Z úřadu | 12. 10. 2006 | Autor:

Kandidátní listiny pro volby do zastupitelstva města Domažlice

Kandidátní listiny volebních stran a koalic pro volby do zastupiteltva města Domažlice, konané ve dnech 20.-21. října 2006 celý text

Z úřadu | 9. 10. 2006 | Autor:

Den bez aut - 22.9.2008

Akce bude probíhat na dolní polovině domažlického náměstí od 9.00 hod. do 12.00 hod. (uzavírka v době od 7.30 do 14.30 hod.). celý text

Z města | 12. 9. 2006 | Autor:

49. zasedání zastupitelstva města Domažlice

které se bude konat v pondělí 18. září 2006 od 16:00 hodin v malém sále MKS v Domažlicích celý text

Z úřadu | 11. 9. 2006 | Autor:

Hokejová přípravka

Hokejová přípravka celý text

Ze sportu | 9. 9. 2006 | Autor:

48. zasedání zastupitelstva města Domažlice

které se bude konat v pondělí 28. srpna 2006 od 16:00 hodin v malém sále MKS v Domažlicích celý text

Z úřadu | 21. 8. 2006 | Autor:

Změny právní úpravy vydávání cestovních pasů od 1. září 2006

Od 1. září 2006 dochází ke změnám právní úpravy vydávání cestovních pasů - ukončení vydávání stávajícího typu strojově čitelných cestovních pasů celý text

Z úřadu | 14. 8. 2006 | Autor:

Mimořádné 47. zasedání zastupitelstva města Domažlice

které se bude konat v pondělí 3. července 2006 od 17:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu v Domažlicích 2. patro – č. dveří 406) celý text

Z úřadu | 27. 6. 2006 | Autor:
#

Chodský pohár v chůzi 2006

8. ročník závodu chodců všech věkových skupin se konal v sobotu odpoledne na obvyklém místě poblíž domažlického plaveckého bazénu celý text

Ze sportu | 26. 6. 2006 | Autor:

Krajem strážců hranic

Klub českých turistů – odbor Domažlice pořádá 27. ročník dvoudenního dálkového etapového pochodu pro pěší turisty a cykloturisty Krajem strážců hranic – Memoriál Karla Holuba. Akce se uskuteční v termínu 26. a 27. srpna 2006. celý text

Ze sportu | 23. 6. 2006 | Autor:

První promenádní koncert u kašny

U kašny na domažlickém náměstí se první červnovou neděli uskutečnil promenádní koncert zahrnutý do akce Hudba na náměstí. Městské kulturní středisko po loňském premiérovém ročníku – který se setkal s přízní veřejnosti – pokračuje i letos s tímto druhem zábavy. Vždy o první neděli v měsíci červnu, červenci, srpnu a září se široké posluchačské obci představí zdejší dechové kapely.
celý text

Z kultury | 23. 6. 2006 | Autor:
první
ze 35
poslední