Menu
Město Domažlice
Domažlice

Zpráva o uplatňování územního plánu

Zpráva o uplatňování územního plánu Chodov za období 2015 - 2019 se zadáním změny č.1 územního plánu Chodov

návrh zprávy o uplatňování územního plánu Chodov ve smyslu § 55 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu. Zpráva obsahuje návrh zadání změny č. 1 ÚP Chodov