Menu
Město Domažlice
Domažlice

Územní studie

Pořizovatel dle §30 stavebního zákona pořídil tuto územní studii jako územně plánovací podklad pro rozhodování v území.

Možnost využití územní studie od:  23.9. 2019