Menu
Město Domažlice
Domažlice

Vyhláška 6/2017

měnící vyhlášku 3/2006 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku při nabízení, sjednávání, poskytování a využívání sexuálních služeb na veřejném prostranství

Vyhláška 6/2017, kterou se mění vyhláška 3/2006
vydána 13.12.2017
účinnost od 2.1.2018
novelizuje vyhlášku

vyhláška 3/2006 (ze dne 24.5.2006)

je novelizována vyhláškou  
zrušena vyhláškou  

Obecně závazná vyhláška města Domažlice č. 6/2017,

kterou se mění obecně závazná vyhláška města Domažlice č. 3/2006, k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku při nabízení, sjednávání, poskytování a využívání sexuálních služeb na veřejném prostranství

Zastupitelstvo města Domažlice se na svém 36. zasedání dne 13.12.2017 usnesením č. 1677 usneslo vydat na základě § 10 písmena a) a v souladu s § 84 odst. 2 písmena h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů tuto obecně závaznou vyhlášku:

Čl. 1

Obecně závazná vyhláška města Domažlice č. 3/2006, k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku při nabízení, sjednávání, poskytování a využívání sexuálních služeb na veřejném prostranství se mění takto:


Vypouští se článek 2, ostatní články se přečíslovávají, v článku 2 se zrušuje odkaz na poznámku pod čarou č. 2) a zrušuje se příloha č. 2.

Čl. 2

Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení.

 


 

Ing. Miroslav Mach v. r.

starosta

 

 

JUDr. Zdeněk Novák v. r.

místostarosta

Datum vložení: 2. 1. 2018 5:00
Datum poslední aktualizace: 30. 5. 2022 10:25

Samospráva

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích
Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Překlad (translations)