Menu
Město Domažlice
Domažlice

vyhlaska 3/2006

k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku při nabízení, sjednávání, poskytování a využívání sexuálních služeb na veřejném prostranství

Vyhláška k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku při nabízení, sjednávání, poskytování a využívání sexuálních služeb na veřejném prostranství 
vydána 24.5.2006
účinnost od 1.6.2006
novelizuje vyhlášku 4/2002 (ze dne 19.6.2002)
je novelizována vyhláškou 6/2017 (ze dne 13.12.2017)
zrušena vyhláškou  

 

VYHLÁŠKA MĚSTA DOMAŽLICE Č. 3/2006

K ZABEZPEČENÍ MÍSTNÍCH ZÁLEŽITOSTÍ VEŘEJNÉHO POŘÁDKU PŘI NABÍZENÍ, SJEDNÁVÁNÍ, POSKYTOVÁNÍ A VYUŽÍVÁNÍ SEXUÁLNÍCH SLUŽEB NA VEŘEJNÉM PROSTRANSTVÍ

Zastupitelstvo města Domažlice se svým usnesením č. 1351 ze dne 24. 5. 2006 usneslo vydat na základě čl. 104 odst. 3 Ústavy České republiky, č. 1/1993 Sb., a § 10 písm. a) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, tuto obecně závaznou vyhlášku:

ČL. 1
V zastavěném území města Domažlice včetně části Havlovice a bezprostředně navazujících zahrádkářských koloniích se zakazuje na veřejném prostranství 1) nabízet, sjednávat služby směřující bezprostředně k uspokojování sexuálních potřeb nebo na takovém místě tyto služby poskytovat nebo poskytnutí těchto služeb organizovat. Konkrétní vymezení veřejných prostranství je uvedeno v příloze č. 1, která je nedílnou součástí této vyhlášky.
ČL. 2

Ust. čl. 1 neplatí pro účelovou komunikaci pod poz. č. 645 v katastrálním území Havlovice v době od 16,00 hod. - 24,00 hod. Konkrétní vyznačení komunikace na mapě je uvedeno v příloze č. 2, která je nedílnou součástí této vyhlášky.

ČL. 3

Porušení zákazů touto vyhláškou stanovených se postihuje podle zvláštních předpisů 2).

ČL. 4

Tato vyhláška ruší vyhlášku č. 4/2002, která doplňovala vyhlášku č. 2/2002, o opatřeních k zajištění nočního klidu.

ČL. 5

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.6.2006

 

 

Jan Látka

starosta města

 

Jaroslav Bauer

místostarosta města

 

 

1) §34 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění

2) §46 odst. 2 zákona č. 200/1990 Sb. , o přestupcích, v platném znění

Příloha 1

 

příloha č.1 ve větším rozlišení

 

Příloha 2

Datum vložení: 25. 5. 2008 0:00
Datum poslední aktualizace: 9. 3. 2023 8:17

Samospráva

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích
Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Překlad (translations)