Menu
Město Domažlice
Domažlice

vyhláška 6/2002

ruší vyhlášku o opatřeních k zajištění nočního klidu

 
Ruší vyhlášku o opatřeních k zajištění nočního klidu
vydána 25.9.2002
účinnost od 10.10.2002
novelizuje vyhlášku 2/2002 ( ze dne 20.3..2002)
je novelizována vyhláškou  
zrušena vyhláškou  

VYHLÁŠKA MĚSTA DOMAŽLICE Č. 6/2002,

KTEROU SE RUŠÍ VYHLÁŠKA Č. 2/2002  O OPATŘENÍCH K ZAJIŠTĚNÍ NOČNÍHO KLIDU

            Zastupitelstvo města Domažlice vydává dne 25.9.2002 v souladu s ustanoveními § 10 písm. b) a c) a § 84 odst. 2 písm. i) zákona č.128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku města:

ČL. 1

VYHLÁŠKA MĚSTA DOMAŽLICE Č. 2/2002 O OPATŘENÍCH K ZAJIŠTĚNÍ NOČNÍHO KLIDU SE RUŠÍ.

 
ČL. 2
Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem následujícím po dni jejího vyhlášení.

 

 

Jan Látka

starosta města Domažlice

v.r.
 

 

Jaroslav Bauer

místostarosta města  Domažlice

v.r.
Datum vložení: 12. 5. 2005 0:00
Datum poslední aktualizace: 7. 3. 2023 14:44

Samospráva

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích
Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Překlad (translations)