Menu
Město Domažlice
Domažlice

Vyhláška 2/2014

stanoví zákaz provozování sázkových her, loterií a jiných podobných her na celém území města

Vyhláška 2/2014 kterou se stanoví zákaz provozování sázkových her, loterií a jiných podobných her na celém území města
vydána 17.12.2014
účinnost od 3.1.2015
novelizuje vyhlášku vyhláška 3/2012 (ze dne 22.2.2012)
je novelizována vyhláškou  
zrušena vyhláškou  

Obecně závazná vyhláška města Domažlice  č. 2/2014

kterou se stanoví zákaz provozování sázkových her, loterií a jiných podobných her na celém území města
Zastupitelstvo města Domažlice se na svém zasedání dne 17. 12. 2014 usnesením č. 97 usneslo vydat na základě § 50 odst. 4 zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o loteriích“), a v souladu s § 10 písm. d), § 35 a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):
Čl. I
Předmět a cíl
(1) Předmětem vyhlášky je regulace a stanovení opatření k zabezpečení veřejného pořádku při provozování loterií a jiných podobných her.

(2) Cílem vyhlášky je ochrana sociálně slabých, snadno ovlivnitelných nebo duševně nevyzrálých osob před důsledky plynoucí z účasti na loteriích a jiných podobných hrách a předcházení záporným jevům spojeným s hraním těchto her, které ve svých důsledcích mohou vést k narušování veřejného pořádku.
Čl. II
Zákaz provozování
Na celém území města se zakazuje provozování:
 
a) sázkových her podle § 2 písm. e), g), i), l), m) a n) zákona o loteriích;
b) loterií a jiných podobných her podle § 2 písm. j) zákona o loteriích;
c) loterií a jiných podobných her podle § 50 odst. 3 zákona o loteriích.
Čl. III
Zrušovací ustanovení
Zrušuje se Obecně závazná vyhláška č. 3/2012, kterou se stanoví čas a místa, na kterých lze provozovat výherní hrací přístroje, interaktivní videoloterní terminály a technická hrací zařízení povolovaná podle § 50 odst. 3 zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů.
Čl. IV
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení.


 

Ing. Miroslav Mach, v. r.
starosta města DomažliceJUDr. Zdeněk Novák, v. r.
místostarosta města Domažlice
Datum vložení: 7. 1. 2015 0:00
Datum poslední aktualizace: 23. 5. 2022 16:37

Samospráva

Aktuální teplota

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích

Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Univerzální překladač

Překlad (translations)