Menu
Město Domažlice
Domažlice

Vyhláška 2/2007

o rušení místního poplatku ze vstupného

Vyhláška 2/2007 o rušení místního poplatku ze vstupného
vydána 31.1.2007
účinnost od 15.2.2007
novelizuje vyhlášku 10/2003 (ze dne 19.11.2003)
je novelizována vyhláškou  
zrušena vyhláškou  

Obecně závazná vyhláška města Domažlice č. 2/2007

kterou se ruší obecně závazná vyhláška č. 10/2003 o místním poplatku ze vstupného
Zastupitelstvo města Domažlice se usneslo dne 31. 1. 2007 (usnesení č. 198) vydat v souladu s ustanovením § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanoveními § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku města:
Čl. 1
Obecně závazná vyhláška č. 10/2003 o místním poplatku ze vstupného ze dne 19. 11. 2003 se ruší.
Čl. 2

Tato obecně závazná vyhláška obce nabývá účinnosti patnáctým dnem po vyhlášení.

 

 
Ing. Miroslav Mach
starosta městaPavel Wolf
místostarosta města
Datum vložení: 20. 2. 2007 0:00
Datum poslední aktualizace: 7. 3. 2023 12:43

Samospráva

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích
Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Překlad (translations)