Menu
Město Domažlice
Domažlice

Vyhláška 1/2012

ruší vyhlášku č. 3/2010 o místním poplatku za provozovaný výherní přístroj

 
Vyhláška 1/2012, kterou se ruší vyhláška č. 3/2010 o místním poplatku za provozovaný výherní přístroj 
vydána 25.1.2012
účinnost od 17.2.2012
novelizuje vyhlášku vyhláška 3/2010 (ze dne 8.12.2010)
je novelizována vyhláškou  
zrušena vyhláškou  

 

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA  MĚSTA DOMAŽLICE  Č. 1/2012

KTEROU SE RUŠÍ OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA ČÍSLO 3/2010 O MÍSTNÍM POPLATKU ZA PROVOZOVANÝ VÝHERNÍ HRACÍ PŘÍSTROJ NEBO JINÉ TECHNICKÉ HERNÍ ZAŘÍZENÍ POVOLENÉ MINISTERSTVEM FINANCÍ

 

Zastupitelstvo města Domažlice se na svém zasedání dne 25. 01. 2012 usnesením č. 515 usneslo vydat na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s  § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku.
ČL. 1
Obecně závazná vyhláška č. 3/2010 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí se ruší.
ČL. 2
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení.


 
Ing. Miroslav Mach
starosta Města Domažlice
v. r.Mgr. Karel Štípek
místostarosta Města Domažlice
v. r.
Datum vložení: 2. 2. 2012 0:00
Datum poslední aktualizace: 9. 3. 2023 8:17

Samospráva

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích
Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Překlad (translations)