Menu
Město Domažlice
Domažlice

nařízení 5/2004

nařízení 5/2004

Změna nařízení, kterým se zakazuje spalování některých druhů paliv v malých spalovacích zdrojích znečišťování ovzduší.
vydána 11.10.2004
účinnost od 28.12.2004
novelizuje vyhlášku nař. 4/2004 (ze dne 13.9.2004)
je novelizována vyhláškou  
zrušena vyhláškou  

Nařízení Města Domažlice č. 5/2004,

kterým se mění a doplňuje nařízení č. 4/2004, kterým se zakazuje spalování některých druhů paliv v malých spalovacích zdrojích znečišťování ovzduší.
Rada Města Domažlice se usnesla na svém zasedání dne 11.10.2004 usnesením č. 2722, podle § 11 a § 102 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 50 odst. 1 písm. g) zákona č. 86/2002 Sb. o ochraně ovzduší ve znění pozdějších předpisů vydat toto nařízení :
Čl. 1
Nařízení Města Domažlice č. 4/2004, kterým se na území místní části Havlovice – Valcha Města Domažlice zakazuje spalování některých druhů paliv v malých spalovacích zdrojích znečišťování ovzduší se mění a doplňuje v článku 2 o další území Města Domažlice, vymezeného částmi města : Město, Týnské Předměstí, Dolejší Předměstí, Hořejší Předměstí, Bezděkovské Předměstí.
Čl. 2.
Toto nařízení nabývá účinnosti patnáctým dnem po jeho vyhlášení.
Jan Látka
starosta Města Domažlice
Jaroslav Bauer
místostarosta Města Domažlice
Datum vložení: 2. 5. 2005 0:00
Datum poslední aktualizace: 7. 3. 2023 14:44

Samospráva

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích
Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Překlad (translations)