Menu
Město Domažlice
Domažlice

vyhláška 5/1996

o stanovení spádových obvodů základních škol

Vyhláška o stanovení spádových obvodů základních škol
vydána 18.12.1996
účinnost od 1.1.1997
novelizuje vyhlášku  
je novelizována vyhláškou  
zrušena vyhláškou 5/2005 (ze dne 22.6.2005)

VYHLÁŠKA MĚSTA DOMAŽLICE   5/1996

o stanovení spádových obvodů základních škol Komenského 17 a Msgre. B. Staška 232 Domažlice
 
Městské zastupitelstvo v Domažlicích se usneslo dne 18. 12. 1996 vydat podle § 16 zákona ČNR č. 367/1990 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a podle § 14, odst. 1 zákona č. 139/1995 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon ČNR o státní správě a samosprávě ve školství ve znění pozdějších předpisů, toto obecně závazné nařízení
 
Čl. 1
Město Domažlice se rozděluje na část východní a část západní takto:
 
dělící čára prochází Benešovou ulicí, kolem pošty, ulicí npor. O. Bartoška, Vavřineckou ulicí a ulicí Jiráskovou
Čl. 2
Spádový obvod Základní školy Komenského 17 Domažlice:

- východní strana města od dělící čáry

- a obce: Hradiště, Chrastavice, Kanice, Luženičky, Milavče, Tlumačov, ZahořanySpádový obvod Základní školy Msgre. B. Staška 232 Domažlice:

- západní strana města od dělící čáry včetně dělících ulic

- a obce: Babylon, Draženov, Nevolice, Pasečnice, Pec, Pelechy, Stráž, Újezd, Ždánov
 
Čl. 3
 
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 1. 1997

Jaroslava Wollerová

starostka města

v. r.Ing. František Budka

zástupce starostky města

v. r.
Datum vložení: 18. 12. 1996 0:00
Datum poslední aktualizace: 6. 10. 2021 16:24
Autor:

Samospráva

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích
Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Překlad (translations)