Menu
Město Domažlice
Domažlice

Vyhláška 5/2005

Vyhláška, kterou se stanoví školské obvody základních škol zřízených městem Domažlice

Vyhláška, kterou se stanoví školské obvody základních škol zřízených městem Domažlice
vydána 22.6.2005
účinnost od 1.9.2005
novelizuje vyhlášku  
je novelizována vyhláškou  
zrušena vyhláškou  

Obecně závazná vyhláška č. 5/2005,

kterou se stanoví školské obvody základních škol zřízených městem Domažlice

Zastupitelstvo města Domažlice se na svém zasedání dne 22.6.2005 usnesením č. 1001 usneslo vydat na základě ustanovení § 178 odst.2 písm. b) zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a §84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:
Čl.1
Město Domažlice se rozděluje na část východní a část západní takto:

dělící čára prochází Benešovou ulicí, kolem pošty, ulicí npor. O. Bartoška, Vavřineckou ulicí a ulicí Jiráskovou
Čl. 2
Školské obvody základních škol zřízených městem Domažlice se stanovují takto:

a) školský obvod Základní školy Domažlice, Komenského 17 se sídlem v Domažlicích, Komenského 17 tvoří:

- východní strana města od dělící čáry

b) školský obvod Základní školy Domažlice, Msgre B. Staška 232, příspěvková organizace se sídlem v Domažlicích, Msgre Staška 232 tvoří:

- západní strana města od dělící čáry včetně dělících ulic
Čl.3
Závěrečná ustanovení
1) Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 5/1996 o stanovení spádových obvodů základních škol Komenského 17 a Msgre B. Staška 232 Domažlice.

2) Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti 1. září 2005.


 
Jan Látka

starosta města Domažlice

v. r.
Jaroslav Bauer

místostarosta města Domažlice

v. r.
Datum vložení: 7. 7. 2005 0:00
Datum poslední aktualizace: 5. 12. 2023 7:35

Samospráva

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích
Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Překlad (translations)