Menu
Město Domažlice
Domažlice

vyhláška 2/1997

o místním poplatku ze vstupného

Vyhláška o místním poplatku ze vstupného
vydána 8.1.1997
účinnost od 1.2.1997
novelizuje vyhlášku  
je novelizována vyhláškou  
zrušena vyhláškou 3/2002 (ze dne 27.2.2002)

VYHLÁŠKA MĚSTA DOMAŽLICE  2/1997

o místním poplatku ze vstupného

Městské zastupitelstvo v Domažlicích schválilo dne 8.1.1997 podle ustanovení § 36 odst. 1, písm. f) zákona ČNR č. 367/1990 Sb. o obcích, ve znění pozdějších změn a doplnění, a na základě §.1 a. § 6 zákona č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích, ve znění pozdějších změn a doplnění, tuto obecně závaznou vyhlášku:

Čl. 1
Poplatek ze vstupného se vybírá ze vstupného za kulturní a prodejní akce a akce podobného charakteru. Z akcí, jejichž celý výtěžek je určen na charitativní a veřejně prospěšné účely, se poplatek neplatí.
Čl. 2
Poplatek ze vstupného platí fyzické a právnické osoby, které akci pořádají.
 
Čl. 3
Sazba poplatku:

a) koncerty, zábavné pořady a taneční zábavy……………..5 %

b) diskotéky…………………………………………………….8 %

c) veřejné aukce…………………………………………….…20 %
Čl. 4
Poplatek se platí ze skutečně vybraného vstupného po předložení vyúčtování prodaných a vrácených vstupenek. Poplatek může být stanoven po dohodě s poplatníkem také paušální částkou.
Čl. 5
Poplatek se hradí hotově na potvrzenku nebo převodem z účtu poplatníka na účet města Domažlice do 15 dnů ode konání akce.
Čl. 6
Nebude-li poplatek zaplacen včas, nebo ve správné výši, bude zvýšen až o 50 %.
Čl. 7
Zrušuje se Vyhláška o místním poplatku ze vstupného č.4/1991.
Čl. 8
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.2.1997.

Jaroslava Wollerová

starostka města

v.r.Ing. František Budka

zástupce starostky města

v.r.
Datum vložení: 3. 2. 1997 0:00
Datum poslední aktualizace: 8. 10. 2021 7:28
Autor:

Samospráva

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích
Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Překlad (translations)