Menu
Město Domažlice
Domažlice

nařízení 2/2002

nařízení 2/2002

Změna Vyhlášky o stání motorových vozidel na místních komunikacích
vydána 29.10.2002
účinnost od 1.1.2003
novelizuje vyhlášku 7/1998 (ze dne 12.5.1998)
je novelizována vyhláškou  
zrušena vyhláškou nař.2/2006 (ze dne 27.3.2006)

NAŘÍZENÍ MĚSTA DOMAŽLICE  2/2002

kterým se mění vyhláška č. 7/1998, o stání motorových vozidel na místních komunikacích ve znění vyhlášky č. 8/1998 a vyhlášky č. 2/1999 a nařízení města č. 1/2001.
 
Rada města Domažlice vydává dne 29.10.2002 na základě § 23 zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a podle ustanovení § 11 zákona č. 128/2000 Sb., zákona o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, toto nařízení města:
Čl. I.
Vyhláška městského úřadu v Domažlicích č. 7/1998, o stání motorových vozidel na místních komunikacích ze dne 12.5.1998 ve znění vyhlášky č. 8/1998 ze dne 22.9.1998, vyhlášky č. 2/1999 ze dne 8.6.1999 a nařízení města 1/2001 ze dne 12.6.2001 se mění takto:
 

V čl. 3 odst. 8 se text „odbor místního hospodářství MěÚ“ nahrazuje textem „odbor investic, strategického plánování a rozvoje města“.
 
Čl. II.
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.1.2003

Jan Látka

starosta města Domažlice

v.r.
Jaroslav Bauer

místostarosta města Domažlice

v.r.
Datum vložení: 20. 12. 2002 0:00
Datum poslední aktualizace: 13. 3. 2023 14:54

Samospráva

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích
Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Překlad (translations)