Menu
Město Domažlice
Domažlice

nařízení 2/2001

nařízení 2/2001

Změna Vyhlášky o stání motorových vozidel na
místních komunikacích
vydána 11.9.2001
účinnost od 27.9.2001
novelizuje vyhlášku 7/1998 (ze dne 12.5.1998)
je novelizována vyhláškou  
zrušeno vyhláškou nař.2/2006 (ze dne 27.3.2006)

Nařízení města Domažlice č. 2/2001

kterým se mění a doplňuje vyhláška městského úřadu č. 7/1998 o stání motorových vozidel na místních komunikacích ve znění vyhlášky č. 8/1998 a vyhlášky č. 2/1999 a nařízení města 1/2001

Rada města v Domažlicích schválila dne 11.9.2001 v souladu s ustanovením § 4a, odst. 1, zákona č. 265/1991 Sb. o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 526/1990 Sb. o cenách, ve znění pozdějších předpisů, § 11 a § 102 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb. - o obcích a ustanovení § 23 zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, nařízení města:

Čl. 1
Čl.2 odst. (2) zní takto:

"Provozní doba placených parkovišť ve dnech, které nejsou zákonem stanoveny jako svátek, je následující:

pondělí až pátek 8:00 - 17:00

sobota 8:00 - 13:00

V uvedené době je řidič povinen uhradit cenu parkovného, a to bezprostředně po odstavení vozidla. Mimo uvedenou dobu a ve dnech zákonem stanovených svátků je parkování bezplatné."
 
Čl. 2.
Toto nařízení nabývá účinnosti 15 dnů ode dne vyhlášení.Jan Látka

starosta města

v.r.Jiří Herbrik

místostarosta města

v.r.
Datum vložení: 26. 9. 2001 0:00
Datum poslední aktualizace: 4. 10. 2021 8:57
Autor:

Samospráva

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích
Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Překlad (translations)