Menu
Město Domažlice
Domažlice

Nařízení 1/2013

Nařízení Města Domažlice 1/2013, kterým se vyhlašuje záměr zadat zpracování lesních hospodářských osnov

Nařízení 1/2013, kterým se vyhlašuje záměr zadat zpracování lesních hospodářských osnov
vydána 19.3.2013
účinnost od 1.4.2013
novelizuje vyhlášku  
je novelizována vyhláškou nařízení 2/2013
zrušena vyhláškou  

NAŘÍZENÍ MĚSTA DOMAŽLICE  č. 1/2013

kterým se vyhlašuje záměr zadat zpracování lesních hospodářských osnov
 
Rada města Domažlice se usnesla dne 19.3.2013 usnesením č. 3798 vydat podle § 25 odst.2 v návaznosti na ustanovení § 58a a § 48 odst.2, písm. d) zákona č.289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů , ve znění pozdějších zákonů, ( dále jen lesní zákon ), v návaznosti na ustanovení § 11 a ustanovení § 102 odst .2 písm. d) zákona o obcích č. 128/2000 Sb., ( obecní zřízení ) ve znění pozdějších předpisů, toto nařízení , kterým se vyhlašuje záměr zadat zpracování lesních hospodářských osnov :
Článek 1
(1)Rada města Domažlice vyhlašuje záměr zadat zpracování lesních hospodářských osnov ( § 25 odst.1 lesního zákona). Zpracování lesních hospodářských osnov držitelům licence bude zadáno výzvou více zájemcům o veřejnou zakázku k podání nabídky ( zákon č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů).
(2)Lesní hospodářské osnovy budou vypracovány pro bývalý lesní hospodářský celek Domažlice, v současné době lesní hospodářské osnovy Domažlice I a Domažlice II, který je tvořen katastrálními územími následujících obcí :
 
Babylon
Brnířov
Česká Kubice
Domažlice

Drahotín
Draženov
Díly
Hora Svatého Václava


Hostouň
Hradiště
Hvožďany
Chodov
Chrastavice
Kanice
KdyněKlenčí

Kout na Šumavě
Libkov
Loučim
Mezholezy
Milavče
Mnichov


Mrákov


Mutěnín

Nemanice
Němčice

Nevolice
Nová Ves
Nový Kramolín
Pasečnice
Pec
Pelechy
PoběžovicePostřekov
Rybník


Spáňov
Stráž
Tlumačov
Trhanov
Újezd

Úboč
Únějovice
Vlkanov
Všeruby

Všepadly
Zahořany

Ždánov
k.ú. Babylon
k.ú. Brnířov
k.ú. Česká Kubice
k.ú. Dolní Folmava
k.ú. Horní Folmava
k.ú. Nový Spálenec
k.ú. Starý Spálenec
k.ú. Domažlice
k.ú. Havlovice u Domažlice
k.ú. Drahotín
k.ú. Draženov
k.ú. Díly
k.ú. Hora Svatého Václava
k.ú. Načetín u Drahotína
k.ú. Šidlákov
k.ú. Horoušany u Hostouně
k.ú. Hradiště u Domažlic
k.ú. Hvožďany u Poběžovic
k.ú. Chodov
k.ú. Chrastavice
k.ú. Kanice u Domažlic
k.ú. Kdyně
k.ú. Branišov na Šumavě
k.ú. Dobříkov na Šumavě
k.ú. Hluboká u Kdyně
k.ú. Podzámčí
k.ú. Prapořiště
k.ú. Smržovice
k.ú. Starec
k.ú. Klenčí pod Čerchovem
k.ú. Jindřichova Hora
k.ú. Kout na Šumavě
k.ú. Libkov
k.ú. Loučim
k.ú. Mezholezy u Černíkova
k.ú. Radonice u Milavčí
k.ú. Mnichov u Poběžovic
k.ú. Pivoň
k.ú. Vranov u Mnichova
k.ú. Mrákov
k.ú. Klíčov u Mrákova
k.ú. Smolov u Domažlic
k.ú. Mutěnín
k.ú. Bezvěrov II
k.ú. Nemanice
k.ú. Novosedly u Nemanic
k.ú. Lísková u Nemanic
k.ú. Lučina u Nemanic
k.ú. Mýtnice
k.ú. Němčice u Kdyně
k.ú. Úlíkov
k.ú. Nevolice
k.ú. Nová Ves u Kdyně
k.ú. Nový Kramolín
k.ú. Pasečnice
k.ú. Pec
k.ú. Pelechy
k.ú. Poběžovice u Domažlic
k.ú. Šitboř
k.ú. Šibanov
k.ú. Sezemín
k.ú. Postřekov
k.ú. Rybník nad Radbuzou
k.ú. Závist u Rybníku
k.ú. Švarcava
k.ú. Korytany
k.ú. Velký Horšín
k.ú. Mostek u Rybníku
k.ú. Novosedly u Rybníku
k.ú. Spáňov
k.ú. Stráž u Domažlic
k.ú. Tlumačov u Domažlic
k.ú. Trhanov
k.ú. Újezd u Domažlic
k.ú. Petrovice u Domažlic
k.ú. Úboč
k.ú. Únějovice
k.ú. Vlkanov u Nového Kramolína
k.ú. Všeruby u Kdyně
k.ú. Brůdek
k.ú. Hájek u Všerub
k.ú. Maxov
k.ú. Studánky u Všerub
k.ú. Myslív u Všerub
k.ú. Všepadly
k.ú. Zahořany u Domažlic
k.ú. Bořice u Domažlic
k.ú. Hříchovice
k.ú. Oprechtice na Šumavě
k.ú. Sedlice u Domažlic
k.ú. Stanětice
k.ú. Ždánov
 
(3)Lesní hospodářské osnovy budou vypracovány bezplatně pro všechny právnické a fyzické osoby , které jsou vlastníky lesů o výměře do 50 ha, s výjimkou těch, kteří si podle § 24 odst 3 lesního zákona zadali zpracování lesního hospodářského plánu.
Článek 2
(1)Vlastníci lesů z uvedeného zařizovacího území mají právo u Městského úřadu Domažlice, odboru životního prostředí, písemně (popř. ústně do protokolu) uplatnit své připomínky a požadavky na zpracování lesních hospodářských osnov včetně záměru hospodářských opatření. Tyto připomínky a požadavky může na základě zmocnění vlastníka lesa podat jeho odborný hospodář.
(2)Připomínky a požadavky na zpracování lesních hospodářských osnov mohou uplatnit také další právnické a fyzické osoby, jejichž práva, právem chráněné zájmy nebo povinnosti mohou být dotčeny.
(3)Termín pro oznámení připomínek a požadavků se stanoví do 30.listopadu 2013.
(4)V uvedeném termínu oznámí vlastníci lesů případně též skutečnost, že pro své lesy zadali zpracování lesního hospodářského plánu.
Článek 3
Vlastník lesa, pro kterého byla zpracována lesní hospodářská osnova, ji obdrží na vyžádání na Městském úřadě v Domažlicích, odboru životního prostředí po jejím zpracování v době její platnosti, a to bezplatně na základě žádosti a písemného potvrzení o jejím převzetí.
Článek 4
Obecní úřady v uvedeném zařizovacím obvodu toto nařízení uveřejní na svých úředních deskách a umožní po dobu jeho platnosti každému do něj nahlédnout.
Článek 5
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1.dubna 2013 a platí do dne 30. listopadu 2013


 
Ing. Miroslav Mach
Starosta města Domažlice


Mgr. Karel Štípek
Místostarosta města Domažlice
Datum vložení: 1. 12. 2013 0:00
Datum poslední aktualizace: 4. 12. 2023 16:51

Samospráva

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích
Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Překlad (translations)