Menu
Město Domažlice
Domažlice

Nařízení 2/2013

Nařízení 2/2013, kterým se mění nařízení 1/2013 vyhlašující záměr zadat zpracování lesních hospodářských osnov

Nařízení 2/2013, kterým se mění nařízení 1/2013
vydána 11.6.2013
účinnost od 9.7.2013
novelizuje vyhlášku nařízení 1/2013
je novelizována vyhláškou  
zrušena vyhláškou  
 

NAŘÍZENÍ MĚSTA DOMAŽLICE  č. 2/2013

kterým se mění Nařízení města Domažlice č. 1/2013, kterým se vyhlašuje záměr zadat zpracování lesních hospodářských osnov
Rada města Domažlice se usnesla dne 11.06.2013 usnesením č. 4221vydat podle § 25 odst.2 v návaznosti na ustanovení § 58a a § 48 odst.2, písm. d) zákona č.289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů , ve znění pozdějších zákonů, ( dále jen lesní zákon ), v návaznosti na ustanovení § 11 a ustanovení § 102 odst .2 písm. d) zákona o obcích č. 128/2000 Sb., ( obecní zřízení ) ve znění pozdějších předpisů, toto nařízení:
článek 1
Nařízení města Domažlice č. 1/2013, kterým se vyhlašuje záměr zadat zpracování lesních hospodářských osnov se mění takto:

V čl. 1 odst.1 se věta druhá: „Zpracování lesních hospodářských osnov držitelům licence bude zadáno výzvou více zájemcům o veřejnou zakázku k podání nabídky ( zákon č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů).“, vypouští.
článek 2
Toto nařízení nabývá účinnosti 15. dnem po dni vyhlášení


V Domažlicích dne 14.06.2013


 
Ing. Miroslav Mach
Starosta města Domažlice
Mgr. Karel Štípek
Místostarosta města Domažlice
Datum vložení: 1. 12. 2013 0:00
Datum poslední aktualizace: 4. 12. 2023 16:52

Samospráva

Aktuální teplota

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích

Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Univerzální překladač

Překlad (translations)