Obsah

Výběrové řízení na pozice Vedoucí odboru správy majetku a sociální pracovník

Typ: ostatní
Tajemnice Městského úřadu Domažlice vyhlásila výběrové řízení na funkci vedoucí odboru správy majetku. Další volné místo je na odboru sociálních věcí.

Tajemnice městského úřadu Domažlice oznamuje na základě § 7  odst. 3 zákona č. 312/2002 Sb. o úřednících územních samosprávných celků, v platném znění,  vyhlášení výběrového řízení na obsazení  funkčního místa 

úředník/ce - vedoucí  odboru správy majetku 

Bližší informace:  Ing. Milena Vlčková,  tajemnice MěÚ Domažlice , tel. 379719145, mobil  724167786. 

Přihlášku s požadovanými doklady zašlou uchazeči nejpozději do  9. 1. 2020  v uzavřené obálce označené  „NEOTVÍRAT – VŘ vedoucí OSM“ na adresu: 

Město Domažlice, odbor kancelář starosty MěÚ, náměstí Míru 1, 344 20 Domažlice

 

Další obsazovaná pozice je úředník - sociální pracovník/ice odboru sociálních věcí a zdravotnictví. 

Bližší informace : Bc. Ilona Jelínková, DiS., vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví,  tel.: 379 719 281, 724185876. 

Přihlášku s požadovanými doklady zašlou uchazeči nejpozději  do 15. 1. 2020  v uzavřené obálce označené „NEOTVÍRAT – VŘ referent OSVZ“  na adresu: 

Město Domažlice, odbor kancelář starosty MěÚ, náměstí Míru 1, 344 20 Domažlice

Celé znění na úřední desce MěÚ Domažlice : www.domazlice.eu v sekci volná místa.


Vytvořeno: 2. 12. 2019
Poslední aktualizace: 2. 12. 2019 17:50
Autor: Josef Babor