Menu
Město Domažlice
Domažlice

Studentský projekt inspiroval vznik nového památníku

Foto: job

Ve čtvrtek 15. září se uskutečnilo slavnostní odhalení památníku nazvaného „I ty otevři hranici!“, který připomíná pád tzv. železné opony na česko-bavorské hranici. Památník tvoří rám vyplněný železnými mřížemi nahoře omotanými ostnatým drátem.

Uprostřed jsou tyto mříže ale vyhnuty do stran tak, že vznikl otvor, jímž by bylo možné protáhnout se na druhou stranu. Stojí na českém území hned vedle frekventované přeshraniční cyklostezky využívané i pěšími turisty.

Vznik památníku byl inspirován společným školním projektem Gymnázia J. Š. Baara a Gymnázia Benedikta Stattlera v Bad Kötztingu, jenž se pod názvem „Hranice, otevři se!“ uskutečnil před rokem. Právě v závěru tohoto projektu se jeho účastníci pod odborným vedením věnovali tvorbě vlastních návrhů podoby možného památníku pádu železné opony.

Odhalení památníku rozhodně nepřálo počasí. Navzdory dešti, který ustal jen na chvíli, kdy dva zástupci žáků obou škol slavnostně stříhali pásku, se slavnostního aktu zúčastnili starostové obou partnerských měst, Sandro Bauer z Furthu im Wald a domažlický Zdeněk Novák. Nechyběl ani místostarosta Stanislav Antoš a ředitelky obou zainteresovaných škol, OStDin Birgit Maier a Mgr. Jana Štenglová, skupina učitelů němčiny z domažlického gymnázia a samozřejmě ani studenti, kteří se projektu zúčastnili.

Vzhledem k deštivému počasí se oficiální část akce uskutečnila v sálu furthské radnice, kde Sandro Bauer ve svém úvodním vystoupení poděkoval svým kolegům z České Kubice a Domažlic za vstřícný přístup k záměru vybudovat tento památník. Poté se ujal slova Zdeněk Novák, jenž připomněl, že snaha dostat se do svobodného světa za železnou oponou stála život přibližně tři stovky lidí.

„Studenti, kteří se projektu zúčastnili, měli možnost strávit společně několik dní. Pevně věřím, že mezitím vznikly i osobní vazby a kontakty. Přestože mluvili každý jiným jazykem, snažili se najít společnou řeč,“ uvedla ve svém proslovu ředitelka domažlického gymnázia, která neopomněla ani poděkovat plzeňskému koordinačnímu centru mládeže Tandem, které podobné projekty organizuje.

V závěru oficiálního programu vystoupil rovněž Stanislav Antoš jako zástupce pamětníků převratných událostí podzimu 1989. „Když jsem byl ve vašem věku, byli pamětníci neupřímní a jejich proslovy byly ideologicky ovlivněné,“ obrátil se k přítomným studentům. „Buďme všichni rádi za dobu, v níž žijeme,“ prohlásil.

O hudební zpestření shromáždění ve furthské radnici se několika chodskými písničkami postarala skupina domažlických gymnazistů v krojích.

Autor: Jan Pek

Fotogalerie ZDE

 

Datum vložení: 19. 9. 2022 10:47
Datum poslední aktualizace: 19. 9. 2022 14:04

Zpravodajství

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích
Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Překlad (translations)