Menu
Město Domažlice
Domažlice

Slavnostní otevření dopravního hřiště v Domažlicích

Slavnostní stříhání pásky.

Ve čtvrtek 23. dubna bylo uvedeno do provozu nově opravené dopravní hřiště v Domažlicích v lokalitě U Jezera. Stalo se tak v rámci okresního kola dopravní soutěže mladých cyklistů pro žáky základních škol. Slavnostního otevření hřiště se zúčasnil starosta Domažlic Miroslav Mach a také náměstek hejtmana Plzeňského kraje Jaroslav Bauer.

V rámci rekonstrukce areálu dopravního hřiště bylo opraveno svislé a vodorovné dopravní značení. Systém světelné signalizace v podobě semaforů byl nahrazen novými včetně nové řídící skříně s ovládacím programem. Původní nevyhovující značky byly demontovány a nahrazeny novými. Umístění bylo voleno tak, aby malí cyklisté měli možnost vyzkoušet si na cvičné ploše dopravního hřiště co nejvíce možných dopravních variant a situací. Hřiště doplňuje plocha pro jízdu zručnosti v podobě zakreslení umístění překážkových prvků.

„Soutěž je již tradiční a slouží k tomu, aby se děti naučily pravidlům silničního provozu. Dnešní den je o to významnější, že byla zároveň dokončena rekonstrukce dopravního hřiště a myslím si, že je tady připraveno vše, co lze na silnicích v budoucnu potkat,“ uvedl domažlický starosta Miroslav Mach, který také připomněl, že v loňském roce byla dokončena rekonstrukce budovy v areálu hřiště, která slouží k výuce žáků v rámci bezpečnosti silničního provozu.

„Opravdu mne těší, jak se dopravní hřiště změnilo. Dříve bylo jedno z nejhorších na okrese, nyní je tomu naopak,“ pochválil nově opravený areál náměstek hejtmana Plzeňského kraje pro oblast dopravy Jaroslav Bauer.

Na základě výběrového řízení byla zhotovitelem stavby zvolena společnost ELTODO a.s. Celkové náklady včetně DPH činily 937 444,- Kč. Městu Domažlice se na realizaci rekonstrukce podařilo získat dotaci z Plzeňského kraje – Fondu dopravy, a to ve výši 484 600,- Kč.

Na úklidových pracích se podílely také Domažlické technické služby, jejichž pracovníci zajistili zametení prostranství, odklizení původních značek nebo prořezání vegetace. Celý areál dopravního hřiště byl také nově oplocen.

Logo

Datum vložení: 23. 4. 2015 11:40
Datum poslední aktualizace: 29. 11. 2017 10:09
Autor: Kristýna Bublová

Zpravodajství

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích
Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Překlad (translations)