Obsah

Radní souhlasí s vypouštěním tetřeva hlušce, zřizováním nor i s odlovem lesní zvěře

Typ: ostatní
Rada města vyslovila souhlas s některými úkony týkajícími se mysliveckého práva v honitbě město Domažlice.

,,Jde například o souhlas s neomezeným lovem jelena siky bez rozdílu pohlaví a věkových tříd, s odlovem nenormované zvěře spárkaté - jelena siky a muflona nebo souhlas s lovem dančí a srnčí zvěře při společných lovech. Vycházeli jsme ze žádosti Domažlických městských lesů," zmínil místostarosta Stanislav Antoš.

Radní dále souhlasili s vypouštěním tetřeva hlušce s tím, že tento souhlas je platný do 31.12.2023 a se zřizováním umělých nor (úkrytů pro zvěř) a zakládáním políček pro zvěř na pozemcích honitby.

Již delší dobu se také na pozemcích, které spravují DML, budují lesní tůně. Jsou důležité pro zadržování vody v krajině.

Lesní tůňka u BystřiceNa snímku lesní tůňka u Bystřice. Foto: (job)


Vytvořeno: 11. 5. 2021
Poslední aktualizace: 13. 5. 2021 11:45
Autor: Josef Babor