Menu
Město Domažlice
Domažlice

Problém se zápachem z provozovny domažlických jatek

Obyvatelé z obytné zástavby v blízkosti domažlických jatek si zejména v déletrvajících suchých a teplých obdobích stěžují na charakteristický zápach, vycházející z této provozovny.


Očekávalo se, že zlepšení nastane po modernizaci jatek na přelomu let 2003 - 2004, ale stav obtěžování zápachem, alespoň co se četnosti stížností týče, zůstal nezměněn. Tato skutečnost byla odborem životního prostředí MěÚ Domažlice s provozovatelem jatek několikrát projednávána. Při hledání zdroje zápachu bylo kontrolováno umístění kafilerního kontejneru v chlazené místnosti, bylo zjišťováno, zda nejsou konfiskáty umisťovány mimo tuto místnost, byly ověřovány termíny odvozu konfiskátů apod.

Jako jedna z možných příčin zápachu byla detekována kanalizace, do níž se dostávají organické zbytky z porážky. Při sníženém průtoku vody za suchého počasí v kanalizaci ulpívají a zahnívají za tvorby nepříjemného zápachu. Pachový vjem je umocňován zejména v teplých a suchých obdobích při špatných rozptylových podmínkách.

Z uvedeného důvodu začal MěÚ Domažlice, odbor ŽP, na provozovateli jatek vyžadovat vybudování předčistícího zařízení odpadních vod před vstupem do veřejné kanalizace. Vzhledem k velké finanční náročnosti mu byl ponechán poměrně velký časový prostor pro realizaci, který však bez znatelného efektu uplynul. Při posledním jednání, které proběhlo 28.5.2007, bylo konstatováno soustavné porušování Kanalizačního řádu města Domažlice. Ze strany MěÚ Domažlice, odboru ŽP, budou zahájena správní řízení ve věci uložení pokuty a ve věci uložení povinnosti osadit předčistící zařízení na přípojce do veřejné kanalizace.

Uvedeným opatřením by se mělo dosáhnout bezproblémového plnění povolených limitů sledovaných ukazatelů jakosti odpadní vody. Současně předpokládáme snížení obtěžujícího zápachu na přípustnou míru. Vzhledem k tomu, že k nápravě nedojde okamžitě a jelikož kanalizace pravděpodobně není jediným zdrojem zápachu z provozovny jatek, hodláme situaci nadále monitorovat. Informace o obtěžování zápachem mohou občané podávat na tel. č. 379 719 268 (Bc. März).

Datum vložení: 10. 6. 2007 0:00
Datum poslední aktualizace: 29. 11. 2017 10:09

Zpravodajství

Aktuální teplota

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích

Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Univerzální překladač

Překlad (translations)