Menu
Město Domažlice
Domažlice

Přípravy na výstavbu obchodu Lidl pokračují, dalším mezníkem bude vydání stavebního povolení

.

Společnost Lidl pokračuje v přípravách na stavbu své prodejny v Domažlicích v Petrovické ulici v areálu bývalého PDA.

,,Společnost Lidl plánuje v Domažlicích realizovat prodejnu dle uzavřené smlouvy s městem
Domažlice. Celý projekt je momentálně v procesu povolování a vyjednávání s příslušnými úřady," konstatovali za společnost Lidl Česká republika v.o.s.  Lukáš Künzel a Petr Pořízek v aktuálním vyjádření, které zaslali vedení města.
Město Domažlice má od října 2020 se společností Lidl ČR podepsanou smlouvu o budoucí smlouvě směnné.  Ta stanovuje směnu městských pozemků (areál bývalého PDA v Petrovické ulici) za ty v majetku společnosti Lidl (areál bývalé nemocnice). Se směnou pozemků už v srpnu 2020 souhlasilo zastupitelstvo města. Po zmíněném podpisu začalo ze strany investora dlouhé vyřizování všech nutných a časově náročných administrativních kroků vedoucích k získání stavebního povolení.

,,Samozřejmě, že město Domažlice vítá nový obchodní dům a to z mnoha důvodů - obohacení služeb pro naše občany, rozšíření sortimentu zboží, kultura prodeje, umístění prodejny mimo centrum s dobrým dopravním napojením na síť místních komunikací atd. Ostatně všechna
jednání, která se uskutečnila, byla a jsou maximálně vstřícná," shrnul postoj vedení města místostarosta Stanislav Antoš.

V červenci 2021 rada města udělila souhlas s demolicí stavby bývalého PDA. Podmínkou je, že s demoličními pracemi nebude započato dříve, než se společnost Lidl Česká republika v. o. s. stane vlastníkem předmětného pozemku, který směňuje s městem Domažlice za pozemek po bývalé nemocnici.

Poté, co stavební povolení nabude právní moci, vyzve společnost Lidl město k podpisu směnné smlouvy (musí být podepsána do 30 dnů). Současně učiní návrh na vklad vlastnického práva do katastru.

U nového obchodu vznikne parkoviště pro téměř stovku automobilů, celkem 98 stání - z toho 2 místa pro rodiny s kočárky, 6 míst pro invalidy a 2 místa pro nabíjení elektromobilů.

Datum vložení: 21. 6. 2022 6:17
Datum poslední aktualizace: 27. 6. 2022 8:29
Autor: Josef Babor

Zpravodajství

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích
Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Překlad (translations)