Menu
Město Domažlice
Domažlice

Nabídka možnosti prodeje během letošních vánočních trhů

Město Domažlice ve spolupráci s organizací Městské kulturní středisko v Domažlicích nabízí v rámci pravidelných vánočních trhů k dispozici 8 prodejních dřevěných stánků a vyzývá tímto způsobem zájemce k podání svých žádostí o prodej během těchto vánočních trhů.

Vánoční trh je umístěn v prostoru u kašny před kostelem Narození Panny Marie na náměstí Míru v Domažlicích a bude se konat ve dnech od 17. do 23. prosince 2014. Součástí trhů je vánoční program s hudebními produkcemi.
K dispozici jsou dřevěné stánky, pro které je určen tento převažující sortiment zboží:
stánek č. 1: produkty tvořící tradiční vesnickou zabijačku (ovar, jitrnice, klobásy, maso ...) ,
stánek č. 2: tradiční vánoční teplé nápoje (svařená vína, grog, čaj, medovina ...), stánek č. 3: netradiční teplé nápoje (káva, bombardino ...), sladké pochutiny, stánek č. 4: tradiční vánoční teplé nápoje (svařená vína, grog ...), sladké pochutiny,
stánek č. 5: med, vánoční produkty z medu, z vosku, perníčky,
stánek č. 6: vyhrazeno pro charitu - prodej vánočních přání a dekorací a ozdob z chráněných dílen,
stánek č. 7: vánoční dekorace a ozdoby z přírodních materiálů – jmelí, zdobené závěsy, větvičky,
stánek č. 8: netradiční teplé a studené pokrmy farmářského typu.

(Pozn. převažujícím prodejem daného sortimentu se rozumí, že tento sortiment bude svým rozsahem v poměru s ostatní nabídkou minimálně 4:3; ostatní nabídka musí svým charakterem odpovídat symbolice vánočního trhu.)

Město Domažlice a organizace Městské kulturní středisko v Domažlicích ponesou veškeré náklady spojené s provozem stánkového prodeje, a to především spotřebovanou elektrickou energii, náklady na odpad, náklady na úklid, náklady na umístění stolů pro zákazníky, náklady spojené s montáží a demontáží stánků. Prodávající budou povinni zajistit prodej po celou dobu trvání trhů, a to minimálně od 10.00 do 17.00 hod. Zájemci mohou své žádosti, která musí obsahovat číslo požadovaného stánku a popis nabízeného sortimentu, zasílat na adresu: Městský úřad Domažlice, odbor správy majetku, nám. Míru 1, Domažlice, případně předat osobně do podatelny městského úřadu. Termín pro doručení žádostí je stanoven do 10. 11. 2014 do 9.00 hod.
Datum vložení: 23. 10. 2014 0:00
Datum poslední aktualizace: 29. 11. 2017 10:09

Zpravodajství

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích
Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Překlad (translations)