Menu
Město Domažlice
Domažlice

Informace OSVZ MěÚ Domažlice o mimořádné pomoci při škodě

Česká republika byla v uplynulém týdnu zasažena závažnou větrnou pohromou, která negativně postihla řadu osob, a to např. poškozením majetku. Občané, kteří byli takto postiženi, mohou žádat dle §2 odst. 4 zákona č. 111/2006 Sb., o hmotné nouzi o poskytnutí mimořádné okamžité pomoci. Vzhledem k tomu, že tato informace byla uveřejněna v médiích poněkud nepřesně, chceme zdůraznit a upřesnit některá důležitá fakta.

Takto poskytovaná mimořádná okamžitá pomoc neslouží k úhradě vzniklých škod, ale k bezprostřednímu zabezpečení domu, kde poškozený žije či k zajištění základních osobních potřeb.

Poskytnutí výše uvedené dávky není automatické - přihlíží se nejen k příjmům, ale také k majetkovým a sociálním poměrům všech společně posuzovaných osob.


K posouzení nároku na dávku je nutno doložit žádost na předepsaném tiskopise, který je k dispozici na MěÚ Domažlice, odboru SVZ, U Nemocnice 579 (budova Komerční banky), veškeré příjmy a majetek (tiskopisy rovněž obdržíte na odboru SVZ). Tiskopisy je možné získat i na internetové adrese portal.mpsv.cz/forms

K žádosti je rovněž důležité předložit fotodokumentaci či jiný doklad o vzniklých škodách.

Každá podaná žádost se posuzuje individuálně a není tedy stanovena částka, kterou může žadatel obdržet. Maximální výše mimořádné okamžité pomoci, v souladu s §37 zákona č. 111/2006 Sb.,o hmotné nouzi,činí 46 890,-Kč (15násobek životního minima jednotlivce).

Edita Mrázková

odbor SVZ

MěÚ Domažlice

Datum vložení: 24. 1. 2007 0:00
Datum poslední aktualizace: 29. 11. 2017 10:09

Zpravodajství

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích
Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Překlad (translations)