Menu
Město Domažlice
Domažlice

4. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA DOMAŽLICE

Dne 21.01.2015 se bude konat v malém sále MKS v pořadí již 4. zasedání zastupitelstva města od 16:00 hodin.

P r o g r a m:

 

 1. Určení ověřovatelů zápisu

 2. Ustanovení mandátové komise

 3. Zpráva mandátové komise

 4. Schválení programu jednání

 5. Volba návrhové komise

 6. Zpráva kontrolního výboru o plnění usnesení ZM a RM

 7. Zpráva zástupce RM o činností RM

 8. Zápisy z jednání výborů

 9. Prodej nemovitostí - Višňová 318, Domažlice

 10. Prodej a kupní smlouvy – pozemky pod garážemi ul. Kosmonautů

 11. Smlouva o budoucí smlouvě darovací – kanalizační stoka (KARPEM a. s.)

 12. Návrh na zrušení usnesení

 13. Žádost o dotaci a spolufinancování akce

 14. Delegování zástupce města na členské schůze Nájemního družstva Domažlice

 15. Pravidla rozpočtového provizoria města Domažlice na rok 2015 – doplnění

 16. Volba předsedy a členů výboru pro spolupráci s partnerskými městy

 17. Různé

 18. Závěr

Datum vložení: 16. 1. 2015 11:05
Datum poslední aktualizace: 29. 11. 2017 10:09
Autor: Miroslava Bauzová

Zpravodajství

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích
Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Překlad (translations)