Menu
Město Domažlice
Domažlice

2. veřejné setkání v rámci projektu Komunitní plánování sociálních služeb na Domažlicku

Tentokrát na téma: Hodnocení současného stavu sociálních služeb na Domažlicku. V rámci tohoto setkání byla s přítomnými provedena tzv. SWOT analýza

Dne 13. února 2007 proběhlo ve spolupráci s Centrem pro komunitní práci západní Čechy a za účasti 47 osob z řad uživatelů, poskytovatelů a zadavatelů sociálních služeb druhé veřejné setkání v rámci projektu KPSS na Domažlicku. Zúčastnění měli příležitost hodnotit současný stav sociálních služeb na Domažlicku – vytýčit jeho silné a slabé stránky, pojmenovat příležitosti i ohrožení jeho budoucího rozvoje.
 

 2. veřejné setkání v rámci projektu Komunitní plánování sociálních služeb na Domažlicku2. veřejné setkání v rámci projektu Komunitní plánování sociálních služeb na Domažlicku


Vznikla tzv. SWOT analýza, jejímž smyslem je shrnutí vnitřních a vnějších faktorů ovlivňujících systém sociálních služeb. SWOT analýza je základní oporou strategické části plánování při formulaci cílů a opatření v komunitním plánu.Na setkání byla metoda SWOT analýzy krátce vysvětlena a pak byly sebrány jednotlivé náměty, které účastníci na závěr hodnotili přidělením bodů podle důležitosti výroků. Pro bodování měli účastníci k dispozici po 10 bodech pro silné a slabé stránky a po 5 bodech pro příležitosti a ohrožení.
 

 2. veřejné setkání v rámci projektu Komunitní plánování sociálních služeb na Domažlicku2. veřejné setkání v rámci projektu Komunitní plánování sociálních služeb na Domažlicku


Zpracovaná SWOT analýza bude následně předložena ke schválení řídící skupině projektu. SWOT analýza spolu s dalšími výstupy jednání pracovních skupin – vizí rozvoje a cíli vedoucími k naplnění vize - bude předložena ke schválení Radě a Zastupitelstvu města Domažlice a jako informativní zpráva bude předložena radám a zastupitelstvům dotčených obcí.

Výsledná podoba vypracované SWOT analýzy je ke shlédnutí ZDE.

Datum vložení: 21. 2. 2007 0:00
Datum poslední aktualizace: 29. 11. 2017 10:09

Zpravodajství

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích
Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Překlad (translations)