Menu
Město Domažlice
Domažlice

Oznámení o době a místě konání volby prezidenta republiky - 2.kolo

Oznámení o době a místě konání volby prezidenta republiky - 2.kolo

O Z N Á M E N Í

o době a místě konání volby prezidenta republiky

Starosta města Domažlice podle § 34 odst. 1 zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky), ve znění pozdějších předpisů,

oznamuje:

druhé kolo volby prezidenta republiky se uskuteční ve dnech:

- v pátek dne 27. ledna 2023 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a

- v sobotu dne 28. ledna 2023 od 08.00 hodin do 14.00 hodin.


Místem konání voleb:

ve volebním okrsku č.: 1

je volební místnost: SOKOLOVNA, Domažlice, Benešova 281,

kde v blízkosti budovy jsou parkovací místa, ale z chodníku není bezbariérový přístup,

pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu:

HOŘEJŠÍ PŘEDMĚSTÍ

28.října (63, 82, 85, 99, 100, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 167, 168, 169, 170, 180, 266, 268, 287, 289, 296), U Nemocnice (290), Kozinova 381

TÝNSKÉ PŘEDMĚSTÍ

čísla evidenční 197, 203, 272, 273, 286, 481, 483, 491, 523, 529, 537, 556, 565, 578, 583, 584, 28. října (280, 284, 290, 293, 315, 316, 317, 325, 592, 645, 694), Baarova, Benešova (165, 171, 281, 282, 297, 298, 343, 377, 378, 379, 380, 381, 425, 426, 427, 428, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 731), Čapka-Choda, Erbenova, Fügnerova, Luženická, Máchova, Maškova, Nerudova, Nezvalova, Sadová, Tyršova, Vrbova,


ve volebním okrsku č.: 2

je volební místnost: MĚSTSKÉ CENTRUM SOCIÁLNĚ REHABILITAČNÍCH SLUŽEB – DOMOV PRO SENIORY Domažlice, Prokopa Velikého 689,

kde je z parkoviště zajištěn bezbariérový přístup, v budově je výtah,

pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu:

TÝNSKÉ PŘEDMĚSTÍ

Ladova, Mánesova (172, 191, 192, 193, 194, 203, 204, 272, 305, 339, 340, 512, 513, 514, 515, 527, 528, 529, 569), Michlova, Paroubkova, Švabinského (338, 436, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 556, 557),
 

ve volebním okrsku č.: 3

je volební místnost: MĚSTSKÉ CENTRUM SOCIÁLNĚ REHABILITAČNÍCH SLUŽEB – DOMOV PRO SENIORY, Domažlice, Prokopa Velikého 689,

kde je z parkoviště zajištěn bezbariérový přístup, v budově je výtah,

pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu:

TÝNSKÉ PŘEDMĚSTÍ

číslo popisné 64, Mánesova (516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 530, 531, 532, 533, 536, 537, 538, 539), Švabinského (547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 566, 567, 568),


ve volebním okrsku č.: 4

je volební místnost: KLUBOVNA PS MÍR - "DŘEVÁK", Domažlice, Kunešova ul. (u čp. 511),

kde je možné zaparkovat, ale z komunikace je do budovy 1 schod,

pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu:

TÝNSKÉ PŘEDMĚSTÍ

číslo evidenční 299, 452, Čerchovská (443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 581), Haltravská (255, 261, 437, 438, 442, 471, 578, 580, 582, 590, 591, 696), Kunešova, Mánesova (523, 524, 525, 526, 697), Prokopa Velikého (63, 85, 92, 100, 112, 147, 200, 238, 239, 304, 321, 351, 570, 572, 640, 642, 643, 644, 646, 652, 653, 654, 657, 659, 661, 681, 682, 687, 688, 691, 699, 730), Švabinského (564, 618),


ve volebním okrsku č.: 5

je volební místnost: MĚSTSKÉ CENTRUM SOCIÁLNĚ REHABILITAČNÍCH SLUŽEB – DOMOV PRO SENIORY, Domažlice, Baldovská 638,

kde z parkoviště u budovy Prokopa Velikého 689 je zajištěn bezbariérový přístup, v budově je výtah,

pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu:

DOLEJŠÍ PŘEDMĚSTÍ

čísla popisná 391, 603, 607, Dukelská (13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 208, 210), Jindřichova (141, 142, 143, 146, 147, 148, 152, 155, 156, 157, 159, 162, 163, 169, 214), Šumavská (172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 205, 219, 220, 221, 222, 223, 234),

TÝNSKÉ PŘEDMĚSTÍ

Baldovská, Benešova (12, 65, 97, 99, 107, 279, 292, 639, 641), Císlerova, Čerchovská (451, 452, 453, 454, 455, 456, 460, 461, 480, 481, 482, 483, 484), Dukelská (36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 49, 50, 51, 59, 66, 82, 96, 169, 264, 334, 617, 631, 650, 732), Fastrova (95), Haltravská (598, 599, 600, 601), Jindřichova (259, 260, 265, 270, 308, 312, 320, 330, 342, 439, 457, 458, 459, 633), Komenského, Kostelní (1, 93), Pivovarská (323, 440, 700), Poděbradova (53, 54, 55, 84, 88, 91, 145, 201, 302, 303, 658), Prokopa Velikého (22, 689), Šumavská (329, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 573, 574, 575), Thomayerova, Vrchlického,


ve volebním okrsku č.: 6

je volební místnost: ZÁKLADNÍ ŠKOLA, Domažlice, Msgre. B. Staška 232,

kde u budovy lze zaparkovat, ale z chodníku do budovy je 1 schod,

pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu:

HOŘEJŠÍ PŘEDMĚSTÍ

17. listopadu, Kosmonautů (159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 173, 174, 175, 176, 181, 182, 183, 184, 189, 190, 191, 192), Kovařovicova,


ve volebním okrsku č.: 7

je volební místnost: ZÁKLADNÍ ŠKOLA, Domažlice, Msgre. B. Staška 232,

kde u budovy lze zaparkovat, ale z chodníku do budovy je 1 schod,

pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu:

BEZDĚKOVSKÉ PŘEDMĚSTÍ

čísla popisná 571, 574, 578, 586, 591, 593, 601 čísla evidenční 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 63, 65, 66, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 90, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 334, 474, 476, 534, Hruškova (137, 138),

HOŘEJŠÍ PŘEDMĚSTÍ

čísla popisná 147, 151, 153, čísla evidenční 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 46, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 130, 219, 347, 585, 28. října č. p. 288, Habrová, Javorová, Kozinova (44, 45, 46, 48, 83, 86, 87, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 116, 122, 124, 125, 126, 143, 144, 154, 155, 156, 157, 158, 166, 171, 177, 178, 226, 227, 233, 234, 235, 236, 259, 271, 292, 297, 299, 305, 372, 380, 390), Petrovická, U Jezera, U Pískovny (308, 309, 376), U Zimního Stadionu (291), Višňová,


ve volebním okrsku č.: 8

je volební místnost: ZÁKLADNÍ ŠKOLA, Domažlice, Msgre. B. Staška 232,

kde u budovy lze zaparkovat, ale z chodníku do budovy je 1 schod,

pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu:
 

BEZDĚKOVSKÉ PŘEDMĚSTÍ

čísla popisná 204, 633, čísla evidenční 126, 128, 131 136, 137, 139, 140, 142, 143, 146, 148, 166, 167, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 188, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 212, 213, 215, 220, 221, 226, 232, 233, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 249, 250, 251, 252, 253, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 271, 275, 278, 292, 309, 310, 313, 314, 325, 326, 508, 519, 520, 535, Doubova (438, 448, 468, 534), Dvořákova (442, 443, 446, 447, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467), Hruškova (214, 280, 352, 353, 354, 382, 384, 444, 445, 449, 450, 605, 618, 646), Janáčkova, Sukova (396, 598, 612, 628, 643),

HOŘEJŠÍ PŘEDMĚSTÍ

Palackého, Vojtěchova,

 

ve volebním okrsku č.: 9

je volební místnost: DOMAŽLICKÁ SPRÁVA NEMOVITOSTÍ, Domažlice, Zahradní 513,

kde u budovy lze zaparkovat, ale z komunikace není bezbariérový přístup,

pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu:

BEZDĚKOVSKÉ PŘEDMĚSTÍ

čísla popisná 286, 417, 595, čísla evidenční 115, 118, 119, 120, 122, 123, 129, 132, 133, 134, 151, 155, 157, 159, 160, 161, 163, 164, 199, 200, 202, 266, 282, 335, 336, 337, 338, 339, 490, 494, 495, 518, 528, 593, Doubova (294, 295, 298, 327, 374), Dvořákova (436, 437, 439, 440, 441), Fibichova, Hájkova, Hruškova (52, 54, 55, 62, 63, 64, 65, 66, 87, 93, 121, 128, 152, 247, 305, 330, 343, 345, 365, 366, 379, 506, 509, 524, 592, 595E, 607, 611, 625, 650, 660), Chodská (38, 67, 94, 151, 173, 347, 512, 614), Jiráskova, JUDr. A. Žlábka, Klášterského, Na Ostrůvku, Smetanova, Škroupova, Špillarova, Tylova, U Zastávky, Vavřinecká, Vosmíkova, Waldhegerova, Zahradní,

HOŘEJŠÍ PŘEDMĚSTÍ

Elišky Krásnohorské, Jana Procházky, Kozinova č. p. 374, Msgre. B. Staška, U Nemocnice (128, 269, 306, 307),

TÝNSKÉ PŘEDMĚSTÍ

U Nemocnice (16, 148, 306, 358, 579),


ve volebním okrsku č.: 10

je volební místnost: KULTURNÍ CENTRUM PIVOVAR, Domažlice, Pivovarská 10,

kde z parkoviště u budovy je zajištěn z chodníku bezbariérový přístup,

pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu:

BEZDĚKOVSKÉ PŘEDMĚSTÍ

čísla evidenční 206, 207, 208, 210, 268, Břetislavova (1, 2, 3, 4, 5, 95, 96, 111, 516, 568, 610), Havlíčkova (6, 27, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 112, 149, 186, 355, 357, 587, 655, 659), Voborníkova (25, 28, 34, 245, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 278, 279, 397, 500, 528, 577, 599, 653, 654, 657), Žižkova (8, 9, 10, 11, 21, 22, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 77, 86, 98, 101, 105, 115, 153, 160, 359, 369, 492, 572, 575, 590, 604, 657, 658),

DOLEJŠÍ PŘEDMĚSTÍ

Břetislavova (68, 69, 81, 82, 83, 84, 85, 88, 99, 144, 149, 158, 209, 213, 230, 243), Husova třída (1, 3, 44, 89, 96, 105, 237), Poděbradova (4, 5, 7, 8, 9, 10, 139, 238, 240), Vodní (71, 90, 115),

HOŘEJŠÍ PŘEDMĚSTÍ

Npor. O. Bartoška,

MĚSTO

Boženy Němcové (115, 116, 117, 118, 119, 120), Branská, Fastrova (148, 149, 154, 181), Hradská, Chodská (74), Chodské náměstí, Kostelní (102, 103, 104, 105, 106, 168, 170, 171, 172, 173, 182), náměstí Míru, Spálená, Školní, Vodní (2, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33),

TÝNSKÉ PŘEDMĚSTÍ

Boženy Němcové (74, 89), Kostelní (62, 90),


ve volebním okrsku č.: 11

je volební místnost: MUZEUM JINDŘICHA JINDŘICHA, Domažlice, Husova třída 61,

pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu:

BEZDĚKOVSKÉ PŘEDMĚSTÍ

čísla popisná 645, 648, čísla evidenční 165, 204, 211, 217, 239, 283, 287, 288, 289, 296, 297, 300, 354, 370, 377, 390, 418, 419, 532, 596, Cihlářská, Havlíčkova (6, 167, 168, 169, 223, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 236, 264, 482, 508), Klímova, Masarykova (124, 131, 132, 141, 143, 150, 156, 157, 158, 159, 162, 181, 182, 189, 194, 196, 197, 198, 210, 211, 212, 213, 234, 235, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 358, 373, 377, 383, 385, 388, 389, 390, 398, 401, 404, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 423, 424, 454, 475, 486, 501, 517, 523, 543, 545, 549, 569, 570, 588, 589, 621, 623, 665), Na Milotově, Nevolická, Pelnářova, U Elektrárny, Voborníkova (261, 262, 265, 266, 267, 268, 284E, 338, 488E, 526, 547, 550, 554, 555, 576, 597, 600, 603), Žižkova (15, 16, 18, 19, 20, 100, 102, 103, 113, 114, 117, 123, 125, 126, 127, 129, 142, 166, 174, 202, 216, 222, 232, 317, 342, 350, 469, 514, 515, 521, 522, 606, 617, 652),

DOLEJŠÍ PŘEDMĚSTÍ

čísla popisná 46, 55, 116, 501, čísla evidenční 234, 235, 237, 238, 301, 302, 303, 304, 317, 318, 319, 320, 322, 323, 333, 414, 426, 428, 429, 430, 433, 434, 439, 440, 445, 447, 449, 457, 475, 498, 499, 514, 522, 524, 526, 527, 532, 533, 536, 538, 586, 588, 589, 591, 592, 594, Dukelská (28, 29, 30, 110), Husova třída (31, 32, 33, 34, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 50, 51, 53, 59, 60, 61, 97, 130, 136, 235, 241, 250, 251), Chrastavická, Jindřichova (137, 138, 164, 166, 168, 171, 206, 211, 227), Masarykova (45, 140, 207), Na Hvízdalce (91, 92, 101, 103, 104, 109, 242, 249), Rohova, Srnova, Tovární,

HOŘEJŠÍ PŘEDMĚSTÍ

číslo popisné 485

 

TÝNSKÉ PŘEDMĚSTÍ

čísla evidenční 342, 348, 420, 454, 482, 485, 590, Na Hvízdalce (299), Prokopa Velikého (680),


ve volebním okrsku č.: 12

je volební místnost: KUŽELNÍK, Havlovice,

kde je možné zaparkovat, ale z komunikace do budovy je vyšší práh (do 7 cm),

pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu:

HAVLOVICE

čísla popisná

2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 108, 109, 110, 112, 113, 114, 115, 116, 118, 119, 121,

čísla evidenční

1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 14.


 

 

  • Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže okrskové volební komisi svou totožnost a státní občanství České republiky platným občanským průkazem nebo cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem. Neprokáže-li uvedené skutečnosti stanovenými doklady, nebude mu hlasování umožněno.

  • Voliče, který není zapsán ve výpisu ze stálého seznamu voličů a který prokáže své právo hlasovat ve volebním okrsku, okrsková volební komise dopíše do výpisu ze stálého seznamu dodatečně a umožní mu hlasování.

  • Volič obdrží hlasovací lístky ve dnech volby prezidenta ve volební místnosti.

  • Volič může požádat ze závažných důvodů (zejména zdravotních důvodů) Městský úřad Domažlice a v den voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost do přenosné volební schránky a to pouze v územním obvodu volebního okrsku.

  • K zajištění pořádku a důstojného průběhu hlasování ve volební místnosti je každý povinen uposlechnout pokynů předsedy okrskové volební komise. Každý volič se musí před hlasováním odebrat do prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků, jinak mu okrsková volební komise hlasování neumožní.

  • V případě použití zvláštních způsobů hlasování – dostaví-li se do volební místnosti volič, který podle údajů přenesených do výpisu ze stálého seznamu voličů již obdržel úřední obálku, okrsková volební komise mu hlasování neumožní.


 

Domažlice dne 16.01.2023


 

Ing. Wiesner Radek

starosta města

v. r.

Přílohy

Oznámení o době a místě konání volby prezidenta republiky 2. kolo.pdf

Oznámení o době a místě konání volby prezidenta republiky 2. kolo.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 50,28 kB
Datum vložení: 16. 1. 2023 10:24
Datum poslední aktualizace: 17. 1. 2023 8:46
Autor: Lenka Vrchotová