Menu
Město Domažlice
Domažlice

Vyhodnocení programu Obnova kulturních památek prostřednictvím ORP za rok 2008

Vyhodnocení programu Obnova kulturních památek prostřednictvím ORP za rok 2008

Závěrečné vyhodnocení průběhu prvního roku programu Ministerstva kultury České republiky "Obnova kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností".

Vyhodnocení programu "Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností" za rok 2008

Pro ORP Domažlice byla přidělena finanční kvóta ve výši 1.709.000,- Kč. MěÚ Domažlice, úřad obce s rozšířenou působností rozdělil přidělenou kvótu do dvou kol a stanovil výši kvóty pro 1. kolo na 1.300.000,- Kč a na 2. kolo 409.000,- Kč.

 

Do prvního kola byly podány celkem tři žádosti

 

 1. žadatel: Římskokatolická farnost Domažlice, náměstí Míru 136, 344 01 Domažlice

 • kaple sv. Vavřince, parc. č. 744 k.ú. Domažlice, na Veselé hoře v Domažlicích – obnova fasády včetně nátěru

 

 1. žadatel: Římskokatolická farnost Domažlice, náměstí Míru 136, 344 01 Domažlice
 • kaple sv. Vavřince, parc. č. 744 k.ú. Domažlice, na Veselé hoře v Domažlicích – výměna krytiny včetně klempířských prvků a oprava prvků krovu a bednění

 

 1. žadatel: KAPPEL a.s., Ohradní 1424/2b, 140 00 Praha 4
 • zámek Ždánov, čp. 1, parc. č. 1 k.ú. Ždánov – zabezpečení objektu

 

Do druhého kola byly podány celkem dvě žádosti:

 1. Římskokatolická farnost Poběžovice, náměstí Míru 54, 345 22 Poběžovice

 • kostel sv. Bartoloměje, parc. č. 39 k.ú. Mutěnín, Mutěnín – oprava výplní otvorů

 

 1. Město Domažlice, náměstí Míru 1, 344 20 Domažlice
 • pomník Svobody, parc. č. 4827/4 k.ú. Domažlice, Husova ulice – restaurování

 

Všem žádostem o poskytnutí finanční podpory z programu „Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností“ bylo MěÚ Domažlice, úřadem obce s rozšířenou působností, vyhověno. Komise státní památkové péče v Domažlicích doporučila následovnou výši jednotlivých příspěvků:

 • kaple sv. Vavřince, parc. č. 744 k.ú. Domažlice, na Veselé hoře v Domažlicích – obnova fasády včetně nátěru – 500.000,- Kč

 • kaple sv. Vavřince, parc. č. 744 k.ú. Domažlice, na Veselé hoře v Domažlicích – výměna krytiny včetně klempířských prvků a oprava prvků krovu a bednění – 500.000,- Kč

 • zámek Ždánov, čp. 1, parc. č. 1 k.ú. Ždánov – zabezpečení objektu – 300.000,- Kč

 • kostel sv. Bartoloměje, parc. č. 39 k.ú. Mutěnín, Mutěnín – oprava výplní otvorů – 259.000,- Kč

 • pomník Svobody, parc. č. 4827/4 k.ú. Domažlice, Husova ulice – restaurování – 150.000,- Kč

MěÚ Domažlice – úsek památkové péče (ÚPP) prováděl na výše uvedených akcí pravidelné kontroly prováděných prací. U většiny prováděných kontrol byl přítomen zástupce odborné organizace státní památkové péče. 

Kaple sv. Vavřince, parc. č. 744 k.ú. Domažlice, na Veselé hoře v Domažlicích – obnova fasády včetně nátěru

Obnova vnějšího pláště proběhla dle závazného stanoviska ze dne 23.4.2008, čj. OKS–4205/08–14190/2008/Hin. Byly odstraněny nevhodné vrchní omítky provedené v plochách fasády přibližně v 60. letech 20. stol a nahrazeny novými, hladkými, které u kaple obnovily původně barokní vzhled.

Kaple sv. Vavřince, parc. č. 744 k.ú. Domažlice, na Veselé hoře v Domažlicích – výměna krytiny včetně klempířských prvků a oprava prvků krovu a bednění

Práce proběhly dle závazného stanoviska MěÚ Domažlice – ÚPP ze dne 26.10.2007, čj. OKS-8974/07-27674/2007/Hin. Dožilá eternitová krytina byla nahrazena novou vláknocementovou v červené barvě. Byly provedeny opravy poškozených prvků krovu, při dodržení historických řemeslných postupů. Odstraněny byly nevhodné úpravy úžlabí mezi presbytářem a hlavní lodí. Provedenými pracemi byla zajištěna životnost kaple, při zachování všech významných kulturně-historických kvalit památky.

Zámek Ždánov, čp. 1, parc. č. 1 k.ú. Ždánov – zabezpečení objektu

Zabezpečovací práce na zámečku Ždánov proběhly dle závazného stanoviska MěÚ Domažlice – ÚPP ze dne 19.8.2008, čj. OKS-8249/08-31602/2008/Hin a závazného stanoviska MěÚ Domažlice – ÚPP ze dne 9.9.2008, čj. OKS-8249/08-31602/2008/Hin. V průběhu prováděných prací na zámečku bylo zjištěno, že použití finančních prostředků na provizorní zastřešení jižní hospodářské budovy není zcela vhodné, jelikož zastřešení by nebylo z technických důvodů, vlivem téměř úplné destrukce korunního zdiva, možné provést. V jihozápadním nároží hlavní budovy zámku se naopak vyskytl závažný statický problém, který bylo nutné řešit. Se souhlasem MK ČR a MěÚ Domažlice byly finanční prostředky přesunuty na práce vedoucí ke statickému zajištění jihozápadního nároží hlavní budovy zámku. Provedené práce jsou prvním krokem, vedoucím k celkové rehabilitaci zámku a jeho opětovnému využívání.

Kostel sv. Bartoloměje, parc. č. 39 k.ú. Mutěnín, Mutěnín – oprava výplní otvorů

Oprava okenních otvorů lodi kostela sv. Bartoloměje v Mutěníně proběhla dle závazného stanoviska ze dne 23.5.2008, čj. OKS-3371/08-10935/2008/Hin. Okna byla truhlářsky opravena a opatřena novým barevným nátěrem „Xyladekor“ ve středně hnědém odstínu.

Pomník Svobody, parc. č. 4827/4 k.ú. Domažlice, Husova ulice – restaurování

Restaurování bylo provedeno v souladu se závazným stanoviskem MěÚ Domažlice – ÚPP ze dne 11.12.2007, čj. OKS-11210/07-3458/2007/Web. U předání dokončených restaurátorských prací byli přítomni zástupci odborné organizace státní památkové péče NPÚ – ÚOP v Plzni. Provedené restaurátorské práce zajistili zvýšenou odolnost významné sochařské památky.


MěÚ Domažlice hodnotí průběh programu „Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností“ zásadně kladně a to včetně přístupu pracovníků MK ČR, zejména v případě změny užití finančních prostředků na zabezpečovací práce na zámečku ve Ždánově. Poskytnuté finanční prostředky byly užity na zabezpečení kulturně-historických hodnot významných památek ve správním obvodu ORP Domažlice.

 

Vyhodnocení včetně informacích o investorech a prováděcích firmách je možné nalézt zde.

Datum vložení: 30. 3. 2009 0:00
Datum poslední aktualizace: 30. 3. 2009 0:00

Úřad

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích
Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Překlad (translations)