Menu
Město Domažlice
Domažlice

Dodatek č. 1 Organizačního řádu MěÚ Domažlice

-

Rada města Domažlice schvaluje na základě zákona č.128/2000Sb., o obcích (obecní zřízení) dodatek organizačního řádu takto:

Přílohač. 2- z důvodu legislativních změn a optimalizace procesů v rámci úřadu je potřeba upravit náplněněkterých odborů MěÚ:

-Odbor dopravy-úprava náplně podle legislativních změn a vypuštění činností speciálního stavebního úřadu

-Odbor sociálních věcí a zdravotnictvívypuštění agend hmotné nouze, péče o staré a tělesně postižené osoby, legislativní změny

-Odbor výstavby a územního plánování– rozšíření náplně ospeciální stavební úřad pro komunikace 2. a 3. třídy, úprava náplně podle legislativních změn

-Odbor správy majetku vypuštěníčinnosti evidence majetku

-Odbor finanční– doplnění činnosti evidence majetku a zabezpečení likvidace vzniklých pojistných škod ve spolupráci s pojišťovnami, odborem správy majetku a odborem pro projednávání přestupků

-Odbor správní -úprava náplně podle legislativních změn

-Odbor kancelář starosty-úprava náplně podle legislativních změn

-Odborživotního prostředí-úprava náplně podle legislativních změn

-Odborobecný živnostenský úřad –úprava náplně podle legislativních změn

-Odbor ICTa GIS– doplnění činností ve spolupráci s organizacemi města a obcemi

-Odbor pro projednávání přestupkůúprava náplně podle legislativních změn

Ostatní ustanovení organizačního řádu zůstávají v platnosti.

Tento dodatek schválila rada města Domažlice dne 25. 09. 2012 usnesením č. 2954a).

Datum vložení: 26. 9. 2012 0:00
Datum poslední aktualizace: 11. 9. 2020 9:43

Úřad

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích
Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Překlad (translations)