Menu
Město Domažlice
Domažlice

Probíhá úprava webových stránek.

Bezpečnostní rada města, krizový štáb

V souladu se zněním zákona č. 240/2000 Sb., o Krizovém řízení, zřídil starosta města Domažlice "Bezpečností radu" jako koordinační orgán pro přípravu na krizové situace a "Krizový štáb města" jako svůj pracovní orgán k řešení krizových situací.

a) Složení "Bezpečností rady města" (BRM):

 

 Předseda BRM Starosta města JUDr. Zdeněk NOVÁK
 Členové 1. místostarosta Bc. Stanislav Antoš
  Tajemnice MěÚ Ing. Milena Vlčková
  Policie ČR – ÚO Domažlice

plk. Mgr. Petr KUNEŠ

  HZS PK – Územní odbor Domažlice plk. Ing. Václav PETRŽÍK
  Jednotka Sboru dobrovolných hasičů města Domažlice Martin JURČO
 

Vedoucí OŽP MěÚ Domažlice

Bc. Petr MÄRZ

  Tajemnice BRM Bc. Jitka Kalíšková

b) složení "Krizového štábu města Domažlice" (KŠM):

KŠM byl zřízen Usnesením Bezpečnostní rady města č. 2 jako pracovní orgán starosty města k řešení krizových situací a ke koordinaci záchranných  a likvidačních prací.

Jednání KŠM  probíhá na MěÚ Domažlice a je neveřejné, pokud vedoucí KŠM - starosta , nerozhodne jinak.

SLOŽENÍ KŠM:

  1. členové BRM
  2. vedoucí pracovníci a určení zaměstnanci MěÚ
  3. zástupci složek IZS ( Integrovaného záchranného systému ) a odborníci s ohledem na druh řešené mimořádné události ( dále jen MU ), nebo krizové situace ( dále jen KS )
Datum vložení: 26. 11. 2018 0:00
Datum poslední aktualizace: 13. 11. 2019 9:30
Autor: