Menu
Město Domažlice
Domažlice

Výroční zpráva o činnosti za rok 2004

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti města Domažlice

 

v oblasti poskytování informací

podle zákona č.106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, za rok 2004
 

I.

Poskytování informací podle zákona č.106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím dle § 18 odst.1:

  1. V roce 2004 byly na Městský úřad v Domažlicích doručeny čtyři žádosti o informace podle zákona č.106/1999 Sb.
  2. Nebylo podáno žádné odvolání proti rozhodnutí, neboť Městský úřad v Domažlicích nevydal rozhodnutí o neposkytnutí informace, o kterou tazatel žádal.

 

II.

Při obdržení jakékoli žádosti o informace je postupováno dle vnitřní směrnice a v souladu s výše citovaným zákonem. Informace, o které je žádáno ústně, jejich poskytnutí není v rozporu s platnými předpisy a není třeba jejich vyhledání, jsou poskytovány neprodleně a bezplatně – jedná se především o informace, u nichž není zdůrazněno, že jsou žádány na podkladě zákona č.106/1999 Sb.

 

III.

Město Domažlice zveřejňuje informace podle tohoto zákona několika způsoby:

  1. Na úřední desce – zde jsou zveřejňovány především informace, které mají aktuální charakter a jsou často obměňovány.
  2. Na vývěskách v I. patře budovy radnice, Náměstí Míru 1
  3. V Domažlickém Zpravodaji – výpisy z usnesení rady města a zastupitelstva města, termíny zasedání zastupitelstva města, setkání se starostou města a jiné aktuální informace.
  4. Na podatelně a sekretariátu městského úřadu. Jedná se především o rozsáhlé informace, které nelze umístit na úřední desce či vývěsce, např. platné vyhlášky města, směrnice o poskytování informací a jiné. Informace o tom, kde jsou materiály uloženy, je vždy zveřejněna.
  5. Přímo na jednotlivých odborech Městského úřadu v Domažlicích.
  6. Na internetových stránkách http://domazlice.eu/ . Zde jsou základní údaje o struktuře města Domažlice a městského úřadu.
  7. V informačním kiosku
  8. - povinně zveřejňované informace podle zákona č.106/1999 Sb.

- doplňující - tel. seznam MěÚ, orientační plán města, umístění odborů

 

IV.

Tato zpráva byla zpracována za období roku 2004.

V Domažlicích dne 21.2.2005

 


 

 

Ing. Milena Vlčková

 

tajemnice MěÚ

 

v.r.

Datum vložení: 21. 2. 2005 0:00
Datum poslední aktualizace: 12. 1. 2022 8:16
Autor: Hana Pokorná

Úřad

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích
Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Překlad (translations)