Menu
Město Domažlice
Domažlice

Výroční zpráva o činnosti za rok 2003

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Města Domažlice

v oblasti poskytování informací

podle zákona č.106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, za rok 2003

 

I.

Poskytování informací podle zákona č.106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím dle § 18 odst.1:
  1. V roce 2003 byla na Městský úřad v Domažlicích doručena jedna žádost o informace podle zákona č.106/1999 Sb.
  2. Nebylo podáno žádné odvolání proti rozhodnutí, neboť Městský úřad v Domažlicích ani v jediném případě nevydal rozhodnutí o neposkytnutí informace, o kterou tazatel žádal.

 

II.

Městská rada v Domažlicích svým usnesením č. 1332/2000 schválila směrnici k zajištění přístupu k informacím, s účinností od 19.4.2000, jejíž součástí je i sazebník úhrad.

Dle interního předpisu je postupováno při obdržení jakékoli žádosti o informace podle tohoto zákona. Informace, o které je žádáno ústně, jejich poskytnutí není v rozporu s platnými předpisy a není třeba jejich vyhledání, jsou poskytovány neprodleně a bezplatně – jedná se především o informace, u nichž není zdůrazněno, že jsou žádány na podkladě zákona č.106/1999 Sb.

 

III.

Město Domažlice zveřejňuje informace podle tohoto zákona několika způsoby:

 
  1. Na úřední desce – zde jsou zveřejňovány především informace, které mají aktuální charakter a jsou často obměňovány.
  2. Na vývěskách v I. patře budovy radnice, Náměstí Míru 1 – zde jsou zveřejněny informace tak, jak to ukládá § 5 odst.1 písm. a –g) zák.č.106/1999 Sb.
  3. V Domažlickém Zpravodaji – výpisy z usnesení městské rady a městského zastupitelstva, resp. rady města a zastupitelstva města, termíny zasedání zastupitelstva města, setkání se starostou města a jiné aktuální informace.
  4. Na podatelně a sekretariátu městského úřadu. Jedná se především o rozsáhlé informace, které nelze umístit na úřední desce či vývěsce, např. platné vyhlášky města, směrnice o poskytování informací a jiné. Informace o tom, kde jsou materiály uloženy, je vždy zveřejněna.
  5. Přímo na jednotlivých odborech Městského úřadu v Domažlicích.
  6. Na internetových stránkách  http://domazlice.eu/. Zde jsou základní údaje o struktuře města Domažlice a městského úřadu.
  7. V informačním kiosku
 

- povinně zveřejňované informace podle zákona č.106/1999 Sb.

 

- doplňující - tel. seznam MěÚ, orientační plán města, umístění odborů

 

IV.

Tato zpráva byla zpracována za období roku 2003. Po projednání v radě města bude zveřejněna na úřední desce Městského úřadu v Domažlicích.

 

V Domažlicích dne 16.3.2004

 

Jan L á t k a

 

starosta města

 

v.r.

Datum vložení: 8. 2. 2005 0:00
Datum poslední aktualizace: 12. 1. 2022 8:16
Autor: Hana Pokorná

Úřad

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích
Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Překlad (translations)