Obsah

Veřejná setkání

ÚVODNÍ SETKÁNÍ  3. etapy komunitního plánování sociálních služeb - 7. 3. 2018

- představen projekt 3. etapy komunitního plánování sociálních služeb a některé sociální služby, které na Domažlicku působí

 

SPOLEČNÉ SETKÁNÍ - výstupy z mapování sociální situace - 25. 6. 2018

- prezentovány výstupy mapování sociální situace na Domažlicku z pohledu jednotlivých obcí, poskytovatelů sociálních služeb, sociálního odboru, úřadu práce, veřejnosti a dalších subjektů, kterých se sociální problematika týká

 

VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ NÁVRHU KOMUNITNÍHO PLÁNU ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA DOMAŽLICKU - 4. 12. 2019

Zprávy