ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

logo svazku Domažlicko logo Domažlického Íčka

logo facebooku

Obsah

Tichý svět, o.p.s.

Sociální rehabilitace

Popis služby → Služba se věnuje nácviku sociálních dovedností a rozvoji znalostí, které pomohou klientům v běžném životě. Podporuje vytvoření takového sociálního prostředí, ve kterém je minimalizován či úplně odstraněn handicap ztráty sluchu, jako bezbariérovost
veřejných institucí (úřady, nemocnice, policie atd.) a firem.
Pro koho je služba určena → Našimi klienty jsou osoby se sluchovým postižením, tedy neslyšící, nedoslýchaví, ohluchlí a osoby s kombinovaným postižením.


Pracovní doba → Služba je poskytována ambulantně od pondělí do pátku od 8:00 do 16:00 v prostorách kanceláře v Plzni, terénně dle domluvy a potřeby klienta.
E–mail dominik.dolejs@tichysvet.cz
Telefon → 607 048 461
webová stránka → www.tichysvet.cz
Adresa → sady Pětatřicátníků 316/6, 301 00 Plzeň
Finanční náročnost → Zdarma

Zprávy