ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

logo svazku Domažlicko logo Domažlického Íčka

logo facebooku

Obsah

Tichý svět, o.p.s.

Odborné sociální poradenství – sociální a právní poradna

Popis služby → Smyslem poradenství je orientovat klienta na samostatné, aktivní a efektivní vyrovnání se s danou životní situací, posílení integrace klientů zejména šířením osvěty
a dosažením bezbariérovosti veřejných institucí (úřady, nemocnice, policie atd.) a firem.
Pro koho je služba určena → Našimi klienty jsou osoby se sluchovým postižením, tedy neslyšící, nedoslýchaví, ohluchlí a osoby s kombinovaným postižením.


Pracovní doba → Služba je poskytována ambulantně od pondělí do pátku od 8:00 do 16:00 v prostorách kanceláře v Plzni, terénně ve všední dny po celém Plzeňském kraji dle domluvy a potřeby klienta.
E–mail dominik.dolejs@tichysvet.cz
Telefon → 604 048 461
Webová stránka → www.tichysvet.cz
Adresa → sady Pětatřicátníků 316/6, 301 00 Plzeň
Finanční náročnost → Zdarma

Zprávy