ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

logo svazku Domažlicko logo Domažlického Íčka

logo facebooku

Obsah

Městské centrum sociálně rehabilitačních služeb – domov pro seniory

Domov se zvláštním režimem

Popis služby → Sociální služba je poskytována osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu chronického duševního onemocnění, nebo závislosti na návykových látkách a osobám se stařeckou, Alzheimerovou a ostatními typy demencí, jejichž situace vyžaduje
pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Režim zařízení je přizpůsoben specifickým potřebám těchto osob.
Pro koho je služba určena → Cílovou skupinou jsou osoby od 55 let s výše uvedenými onemocněními.


Pracovní doba → Nepřetržitě
E–mail → socialni@soc–sluzbymestadomazlice.cz
Telefon → 737 246 644
Webová stránka→ www.soc–sluzbymestadomazlice.cz
Adresa → Benešova 97, 344 01 Domažlice
Finanční náročnost → Za úhradu klienta

Doplňující informace → Zařízení disponuje dvoulůžkovými pokoji s příslušenstvím a je plně bezbariérové. Kapacita služby je 24 klientů.

Zprávy