Menu
Město Domažlice
Domažlice

USTAVUJÍCÍ ZASTUPITELSTVO MĚSTA DOMAŽLICE

-

 

U S N E S E N Í

 

z ustavujícího zasedání zastupitelstva města,

které se konalo dne 24.10.2022

 

Zastupitelstvo města Domažlice:

 

1 - určuje na základě § 95 odst. 1, zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ověřovatele zápisu z jednání zastupitelstva města Waldemara Janečka a Jana Bence

 

2 - a) schvaluje vyřazení bodu 11-16 z ustavujícího zasedání

b) schvaluje zařazení nového bodu 11 – volba zastupitele pověřeného vedením Městské policie

c) schvaluje upravený program zasedání

 

3 - stanovuje volební komisi ve složení: Ing. Faschingbauer Jakub, Všetečka David, Janeček Waldemar

 

4 - stanovuje návrhovou komisi ve složení: Bauerová Lenka, Špoták Rudolf, Ing. Krutina Viktor

 

5 - schvaluje volbu starosty, místostarostů a členů rady veřejným hlasováním

 

6 - stanovuje na základě § 84 odst. 2 písm. k) zákona č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, že uvolněnými členy zastupitelstva jsou starosta, 1. místostarosta a 2. místostarosta

 

7 - volí dle § 84 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, starostu města Domažlice Ing. Radka Wiesnera

 

8 - volí dle § 84 odst. 2 písm. m) a § 104 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, 1. místostarostu města Domažlice, který zastupuje starostu v době jeho nepřítomnosti Ing. Pavla Faschingbauera

 

9 - volí dle § 84 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, 2. místostarostu města Domažlice Ing. Viktora Krutinu

 

10 - stanovuje na základě § 84 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů, počet členů rady města na 7

 

11 - volí dle § 84 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, člena rady města Domažlice Waldemara Janečka

 

12 -  volí dle § 84 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, člena rady města Domažlice Davida Bora

 

13 - volí dle § 84 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, člena rady města Domažlice Davida Všetečku

 

14 - volí dle § 84 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, člena rady města Domažlice Lenku Bauerovou

 

15 - pověřuje dle § 3 zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů, řízením městské policie člena zastupitelstva Ing. Viktora Krutinu

 

Domažlice, 24.10.2022

 

 

Ing. Radek Wiesner, v. r.

starosta

 

 

Ing. Pavel Faschingbauer, v. r.

místostarosta

 

 

Hlasování_ustavující_2410_WEB.pdf (55.9 kB)

 

 

Upozornění:
Informujeme veřejnost, že usnesení zastupitelstva města Domažlice jsou uveřejněna v upravené verzi z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR) o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracování osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

Datum vložení: 25. 10. 2022 12:10
Datum poslední aktualizace: 24. 11. 2022 15:00
Autor: Vladimíra Špatenková

Samospráva

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích
Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Překlad (translations)