Menu
Město Domažlice
Domažlice

8. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA

-

U S N E S E N Í

 

8. mimořádné zasedání zastupitelstva města,

které se konalo dne 10.04.2019

 

Zastupitelstvo města Domažlice:

143 - určuje na základě § 95 odst. 1, zákona č. 128/2000 Sb., ověřovateli zápisu z jednání zastupitelstva města MUDr. Ivo Kadlece, Ing. Pavla Faschingbauera

 

144 - schvaluje předložený program zasedání

 

145 - volí návrhovou komisi ve složení: Josef Kříž, Mgr. Ivan Rybár, Josef Kuneš

 

146 - odkládá zprávu kontrolního výboru o plnění usnesení zastupitelstva a rady města do příštího zasedání zastupitelstva

 

147 - odkládá zprávu zástupce rady města o činnosti rady města do příštího zasedání zastupitelstva

 

148 - schvaluje čerpání investiční rezervy rozpočtu 2019 dle předloženého návrhu

Termín splnění: 10.04.2019 Odpovědná osoba: Hájek, OSM

 

Domažlice, 10.04.2019

 

JUDr. Zdeněk Novák, v. r.

starosta města

 

Bc. Stanislav Antoš, v. r.

místostarosta města

 

Hlasování_08_ZM_1004

 

Upozornění:

V souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 a stanoviskem MV č. 2/2004 uveřejněném ve Věstníku Úřadu pro ochranu osobních údajů, částka 30 ze dne 11.02.2004, informujeme veřejnost, že usnesení zastupitelstva města Domažlice jsou uveřejněna v upravené verzi z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb.(o ochraně osobních údajů).

 

 

Datum vložení: 11. 4. 2019 0:00
Datum poslední aktualizace: 19. 9. 2019 15:13
Autor:

Samospráva

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích
Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Překlad (translations)