Menu
Město Domažlice
Domažlice

13. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA DOMAŽLICE

-

U S N E S E N Í

 

13. mimořádné zasedání zastupitelstva města,

které se konalo dne 04.09.2019

 

Zastupitelstvo města Domažlice:

 

367 - určuje na základě § 95 odst. 1, zákona č. 128/2000 Sb., ověřovateli zápisu z jednání zastupitelstva města Ing. Viktora Krutinu, Mgr. Kamila Jindřicha

 

368 - schvaluje předložený program zasedání

 

369 - volí návrhovou komisi ve složení: Ing. Jitka Heřmanová, MUDr. Ivo Kadlec, Bc. Stanislav Antoš

 

370 - odkládá zprávu kontrolního výboru o plnění usnesení zastupitelstva a rady města do příštího zasedání zastupitelstva

 

371 - odkládá zprávu zástupce rady města o činnosti rady města do příštího zasedání zastupitelstva

 

372 - schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0540 § 3319 pol. 6122 + 2.183.500 Kč (IC Chodský hrad – interiér, nábytek)

org. 0540 § 6399 pol. 5362 - 378.955 Kč (odpočet DPH)

org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 1.804.545 Kč (investiční rezerva)

Termín splnění: 10.09.2019 Odpovědná osoba: Hájek, OSM

 

373 - schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0540 § 3319 pol. 6121 + 1.074.895 Kč (IC Chodský hrad – dodatek č.2)

org. 0540 § 6399 pol. 5362 -    186.552 Kč (odpočet DPH)

org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 888.343 Kč (investiční rezerva)

Termín splnění: 10.09.2019 Odpovědná osoba: Hájek, OSM

 

Domažlice, 04.09.2019

 

 

JUDr. Zdeněk Novák, v. r.

starosta města

 

 

Bc. Stanislav Antoš v. r.

místostarosta města

 

Hlasování_13_ZM_0409.pdf (73.23 kB)

 

Upozornění:

V souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 a stanoviskem MV č. 2/2004 uveřejněném ve Věstníku Úřadu pro ochranu osobních údajů, částka 30 ze dne 11.02.2004, informujeme veřejnost, že usnesení zastupitelstva města Domažlice jsou uveřejněna v upravené verzi z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb.(o ochraně osobních údajů).

 

 

Přílohy

Hlasování_13_ZM_0409.pdf

Hlasování_13_ZM_0409.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 73,23 kB
Datum vložení: 5. 9. 2019 10:36
Datum poslední aktualizace: 1. 11. 2019 13:57
Autor:

Samospráva

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích
Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Překlad (translations)