Obsah

44. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA

Typ: ostatní
-

U S N E S E N Í

 

44. zasedání zastupitelstva města,

které se konalo dne 26.09.2018

 

 

Zastupitelstvo města Domažlice:

 

2000 - určuje na základě § 95 odst. 1, zákona č. 128/2000 Sb., ověřovateli zápisu z jednání zastupitelstva města Mgr. Ivana Rybára, Mgr. Kamila Jindřicha

 

2001 - schvaluje předložený program zasedání

 

2002 - volí návrhovou komisi ve složení: Josef Kuneš, Zdeněk Procházka, Mgr. Ivan Rybár

 

2003 - bere na vědomí zprávu kontrolního výboru o plnění usnesení zastupitelstva města a rady města

 

2004 - bere na vědomí zprávu z 127. - 128. schůze rady města Domažlice, kterou podal radní Bc. Stanislav Antoš

 

2005 - a) bere na vědomí zápis z 43.,44., 45. jednání výboru pro spolupráci s partnerskými městy ze dne 27.06.2018, 10.09.2018, 17.09.2018

b) bere na vědomí zápis z 37. jednání výboru pro školství, mládež a sport ze dne 28.08.2018

c) bere na vědomí zápis z 49. jednání výboru pro kulturu a cestovní ruch ze dne 04.09.2018

d) bere na vědomí zápis z jednání finančního výboru ze dne 19.09.2018

 

2006 - a) schvaluje koupi pozemků p. č. 2725/9 a 2725/15, oba v k. ú. Domažlice a uzavření kupní smlouvy dle předloženého návrhu s tím, že kupní cena se stanoví ve výši 1.740 Kč

Termín splnění: 30.11.2018 Odpovědná osoba: Hájek, OSM

b) neschvaluje záměr koupě pozemku p. č. 3291/3 v k. ú. Domažlice

Termín splnění: 26.09.2019 Odpovědná osoba: Hájek, OSM

 

2007 - schvaluje prodej pozemku p. č. 2483/14 k. ú. Domažlice za cenu 490.450 Kč za účelem stavby řadového rodinného domu 7.2 koncový sever a zřízení práva stavby k tomuto pozemku v jejich prospěch, uzavření smlouvy o zřízení práva stavby a smlouvy o smlouvě budoucí kupní dle předloženého návrhu a uzavření kupní smlouvy, jejíž podstatné náležitosti jsou vymezeny touto smlouvou o zřízení práva stavby a smlouvou o smlouvě budoucí kupní

Termín splnění: 31.12.2018 Odpovědná osoba: Hájek, OSM

 

2008 - bere na vědomí Protokol o průběhu a výsledku výběrového řízení s aukcí – pozemek p. č. 2382/24, k. ú. Domažlice (Pozemek 01), Protokol o průběhu a výsledku výběrového řízení s aukcí – pozemek p. č. 2382/23, k. ú. Domažlice (Pozemek 02), Protokol o průběhu a výsledku výběrového řízení s aukcí – pozemek p. č. 2382/22, k. ú. Domažlice (Pozemek 03), Protokol o průběhu a výsledku výběrového řízení s aukcí – pozemek p. č. 2382/33, k. ú. Domažlice (Pozemek 04), Protokol o průběhu a výsledku výběrového řízení s aukcí – pozemek p. č. 2382/34, k. ú. Domažlice (Pozemek 05), Protokol o průběhu a výsledku výběrového řízení s aukcí – pozemek p. č. 2382/35, k. ú. Domažlice (Pozemek 06), Protokol o průběhu a výsledku výběrového řízení s aukcí – pozemek p. č. 2382/36, k. ú. Domažlice (Pozemek 07), Protokol o průběhu a výsledku výběrového řízení s aukcí – pozemek p. č. 2382/37, k. ú. Domažlice (Pozemek 08), Protokol o průběhu a výsledku výběrového řízení s aukcí – pozemek p. č. 2382/38, k. ú. Domažlice (Pozemek 09), ze dne 10.09.2018

Termín splnění: 26.09.2018 Odpovědná osoba: Hájek, OSM

 

2009 - schvaluje prodej části pozemků p. č. 2382/22, 2382/23 a 2382/24 označené dle geometrického plánu č. 4358-1118/2018 novým parcelním číslem 2382/24 za cenu 1.440.000 Kč za účelem stavby rodinného domu a zřízení práva stavby k tomuto pozemku v jeho prospěch, uzavření smlouvy o zřízení práva stavby a smlouvy o smlouvě budoucí kupní dle předloženého návrhu a uzavření kupní smlouvy, jejíž podstatné náležitosti jsou vymezeny touto smlouvou o zřízení práva stavby a smlouvou o smlouvě budoucí kupní

Termín splnění: 31.12.2018 Odpovědná osoba: Hájek, OSM

 

2010 - schvaluje prodej části pozemků p. č. 2382/22, 2382/23 a 2382/24 označené dle geometrického plánu č. 4358-1118/2018 novým parcelním číslem 2382/23 za cenu 1.390.000 Kč za účelem stavby rodinného domu a zřízení práva stavby k tomuto pozemku v jejich prospěch, uzavření smlouvy o zřízení práva stavby a smlouvy o smlouvě budoucí kupní dle předloženého návrhu a uzavření kupní smlouvy, jejíž podstatné náležitosti jsou vymezeny touto smlouvou o zřízení práva stavby a smlouvou o smlouvě budoucí kupní

Termín splnění: 31.12.2018 Odpovědná osoba: Hájek, OSM

 

2011 - schvaluje prodej části pozemků p. č. 2382/22, 2382/23 a 2382/24 označené dle geometrického plánu č. 4358-1118/2018 novým parcelním číslem 2382/22, za cenu 1.300.000 Kč za účelem stavby rodinného domu a zřízení práva stavby k tomuto pozemku v jeho prospěch, uzavření smlouvy o zřízení práva stavby a smlouvy o smlouvě budoucí kupní dle předloženého návrhu a uzavření kupní smlouvy, jejíž podstatné náležitosti jsou vymezeny touto smlouvou o zřízení práva stavby a smlouvou o smlouvě budoucí kupní

Termín splnění: 31.12.2018 Odpovědná osoba: Hájek, OSM

 

2012 - schvaluje prodej části pozemku p. č. 2382/1 označené dle geometrického plánu č. 4358-1118/2018 novým parcelním číslem 2382/33 za cenu 1.520.000 Kč za účelem stavby rodinného domu a zřízení práva stavby k tomuto pozemku v jeho prospěch, uzavření smlouvy o zřízení práva stavby a smlouvy o smlouvě budoucí kupní dle předloženého návrhu a uzavření kupní smlouvy, jejíž podstatné náležitosti jsou vymezeny touto smlouvou o zřízení práva stavby a smlouvou o smlouvě budoucí kupní

Termín splnění: 31.12.2018 Odpovědná osoba: Hájek, OSM

 

2013 - schvaluje prodej části pozemku p. č. 2382/1 označené dle geometrického plánu č. 4358-1118/2018 novým parcelním číslem 2382/34 za cenu 1.263.600 Kč za účelem stavby rodinného domu a zřízení práva stavby k tomuto pozemku v její prospěch, uzavření smlouvy o zřízení práva stavby a smlouvy o smlouvě budoucí kupní dle předloženého návrhu a uzavření kupní smlouvy, jejíž podstatné náležitosti jsou vymezeny touto smlouvou o zřízení práva stavby a smlouvou o smlouvě budoucí kupní

Termín splnění: 31.12.2018 Odpovědná osoba: Hájek, OSM

 

2014 - schvaluje prodej části pozemku p. č. 2382/1 označené dle geometrického plánu č. 4358-1118/2018 novým parcelním číslem 2382/35 za cenu 1.506.600 Kč za účelem stavby rodinného domu a zřízení práva stavby k tomuto pozemku v její prospěch, uzavření smlouvy o zřízení práva stavby a smlouvy o smlouvě budoucí kupní dle předloženého návrhu a uzavření kupní smlouvy, jejíž podstatné náležitosti jsou vymezeny touto smlouvou o zřízení práva stavby a smlouvou o smlouvě budoucí kupní

Termín splnění: 31.12.2018 Odpovědná osoba: Hájek, OSM

 

2015 - schvaluje prodej části pozemku p. č. 2382/1 označené dle geometrického plánu č. 4358-1118/2018 novým parcelním číslem 2382/36 za cenu 1.391.400 Kč za účelem stavby rodinného domu a zřízení práva stavby k tomuto pozemku v jejich prospěch, uzavření smlouvy o zřízení práva stavby a smlouvy o smlouvě budoucí kupní dle předloženého návrhu a uzavření kupní smlouvy, jejíž podstatné náležitosti jsou vymezeny touto smlouvou o zřízení práva stavby a smlouvou o smlouvě budoucí kupní

Termín splnění: 31.12.2018 Odpovědná osoba: Hájek, OSM

 

2016 - schvaluje záměr prodat části pozemků p. č. 2382/1 označené dle geometrického plánu č. 4358-1118/2018 novými parcelními čísly 2382/37 a 2389/38, vše v k. ú. Domažlice (Pozemek 08 a Pozemek 09), a zřídit k nim právo stavby formou výběrového řízení s aukcí

Termín splnění: 12.10.2018 Odpovědná osoba: Hájek, OSM

 

2017 - vyhlašuje výběrové řízení s aukcí na prodej částí pozemků p. č. 2382/1 označených dle geometrického plánu č. 4358-1118/2018 novými parcelními čísly 2382/37 a 2389/38, vše v k. ú. Domažlice, pozemků v lokalitě nové obytné zóny ve Vrbově ulici v Domažlicích, a zřídit k nim právo stavby dle předloženého návrhu, a to včetně oznámení záměru, jehož přílohou situační plánek s vyznačením pozemků, podstatné náležitosti smlouvy o zřízení práva stavby a o smlouvě budoucí kupní, formulář přihlášky, podmínky výběrového řízení s aukcí a vzor plné moci při zastoupení ve výběrovém řízení s tím, že aukce pro všechna výběrová řízení se uskuteční dne 12.11.2018 od 15:30 h, aukce bude zahájena v 16:00 h a lhůta pro podání přihlášek se stanovuje do 12:00 h dne 09.11.2018

Termín splnění: 12.10.2018 Odpovědná osoba: Hájek, OSM

 

2018 schvaluje prodej pozemku p. č. 260/28, k. ú. Havlovice u Domažlic za cenu 891.000 Kč za účelem stavby rodinného domu a zřízení práva stavby k tomuto pozemku v její prospěch, uzavření smlouvy o zřízení práva stavby a smlouvy o smlouvě budoucí kupní dle předloženého návrhu a uzavření kupní smlouvy, jejíž podstatné náležitosti jsou vymezeny touto smlouvou o zřízení práva stavby a smlouvou o smlouvě budoucí kupní

Termín splnění: 31.12.2018 Odpovědná osoba: Hájek, OSM

 

2019 schvaluje prodej pozemku p. č. 260/49, k. ú. Havlovice u Domažlic za cenu 1.199.000 Kč za účelem stavby rodinného domu a zřízení práva stavby k tomuto pozemku v jejich prospěch, uzavření smlouvy o zřízení práva stavby a smlouvy o smlouvě budoucí kupní dle předloženého návrhu a uzavření kupní smlouvy, jejíž podstatné náležitosti jsou vymezeny touto smlouvou o zřízení práva stavby a smlouvou o smlouvě budoucí kupní

Termín splnění: 31.12.2018 Odpovědná osoba: Hájek, OSM

 

2020 - schvaluje směnu části pozemku p. č. 4818/50 označenou dle geometrického plánu č. 4144-584/2015, vyhotoveného společností AGROREAL CZ s. r. o., novým parcelním číslem 4818/127, druh pozemku ostatní plocha o výměře 27 m2, ve vlastnictví města Domažlice, za pozemky p. č. 1032/13 a p. č. 1032/14, oba v k. ú. Domažlice a uzavření směnné smlouvy dle předloženého návrhu s tím, že rozdíl v hodnotě směňovaných pozemků se sjednává ve výši 3.600 Kč

Termín splnění: 31.12.2018 Odpovědná osoba: Hájek, OSM

 

2021 – a) neodklázáměr prodat pozemek p. č. st. 3565 (zastavěná plocha a nádvoří), jehož součástí je budova č. p. 275 (stavba občanského vybavení) v ulici Petrovická v Domažlicích, a část pozemku p. č. 5704 (ostatní plocha) vymezenou situačním plánkem, vše v k. ú. Domažlice

Termín splnění: 08.10.2018 Odpovědná osoba: Hájek, OSM

 

b) neschvaluje záměr prodat pozemek p. č. st. 3565 (zastavěná plocha a nádvoří), jehož součástí je budova č. p. 275 (stavba občanského vybavení) v ulici Petrovická v Domažlicích, a část pozemku p. č. 5704 (ostatní plocha) vymezenou situačním plánkem, vše v k. ú. Domažlice

Termín splnění: 08.10.2018 Odpovědná osoba: Hájek, OSM

 

2022 - a) souhlasí v souladu s ustanovením článku II., odst. 10 smlouvy o zřízení práva stavby a smlouvy o smlouvě budoucí kupní uzavřené dne 14.09.2018 mezi městem Domažlice se zatížením práva stavba váznoucího na pozemku p. č. 2483/12 v k. ú. Domažlice

Termín splnění: 26.09.2018 Odpovědná osoba: Hájek, OSM

 

b) schvaluje uzavření smlouvy o zřízení zástavního práva k nemovitým věcem č. 2018_CZ_00053216_ZS_1 jejíž předmětem je zastavení pozemku p. č. 2483/12 v k. ú. Domažlice, dle předloženého návrhu

Termín splnění: 31.12.2018 Odpovědná osoba: Hájek, OSM

 

2023 - schvaluje prodej spoluvlastnického podílu v rozsahu 8165/49010 na pozemku p. č. st. 2212 v k. ú. Domažlice za cenu ve výši 16.693 Kč, a uzavření kupní smlouvy dle předloženého návrhu

Termín splnění: 31.10.2018 Odpovědná osoba: Hájek, OSM

 

2024 - a) schvaluje záměr prodat pozemek p. č. 260/51 v k. ú. Havlovice u Domažlic a zřídit k němu právo stavby za minimální kupní cenu ve výši 1.633.500 Kč dle předloženého návrhu

Termín splnění: 01.10.2018 Odpovědná osoba: Hájek, OSM

 

b) schvaluje záměr prodat pozemek p. č. 260/52 v k. ú. Havlovice u Domažlic a zřídit k němu právo stavby za minimální kupní cenu ve výši 1.687.400 Kč dle předloženého návrhu

Termín splnění: 01.10.2018 Odpovědná osoba: Hájek, OSM

 

2025 - bere na vědomí informaci, že se změnily podmínky ve výběrovém řízení číslo PDO/16/2017 vyhlášeném Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, Územní pracoviště Plzeň na zjištění zájemce o koupi nemovité věci – pozemkové parcely č. 3900/127, 3900/134 a 5086/3, vše v k. ú. Domažlice a výběrovém řízení číslo PDO/14/2017 vyhlášeném Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, Územní pracoviště Plzeň na zjištění zájemce o koupi nemovité věci – pozemkové parcely č. 3900/3 a 3900/132, oba v k. ú. Domažlice

Termín splnění: 26.09.2018 Odpovědná osoba: Hájek, OSM

 

2026 - schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0262 § 3631 pol. 5171 + 724.476 Kč (VO, Domažlice – ul. Špillarova, Waldhegerova - realizace)

org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 724.476 Kč (investiční rezerva)

Termín splnění: 26.09.2018 Odpovědná osoba: Hájek, OSM

 

2027 - schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0246 § 2219 pol. 6121 + 598.950 Kč (Rozšíření parkovací plochy v Kunešově ulici - realizace)

org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 598.950 Kč (investiční rezerva)

Termín splnění: 01.10.2018 Odpovědná osoba: Hájek, OSM

 

2028 - schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0280 § 3231 pol. 5171 + 564.000 Kč (opravy hrazené v souladu s nájemní smlouvou)

org. 0261 § 6409 pol. 5901 - 564.000 Kč (rozpočtová rezerva)

Termín splnění: 04.10.2018 Odpovědná osoba: Hájek, OSM

 

2029 -  schvaluje převod pozemku ve smyslu ustanovení § 22 odst. 16 a 17 zákona č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a to pozemku p. č. 2170/3 v k. ú. Domažlice, bezúplatně zpět na Českou republiku - Státní pozemkový úřad, IČ 01312774 a uzavření smlouvy o bezúplatném převodu pozemku č. 3001991830 dle předloženého návrhu

Termín splnění: 31.10.2018 Odpovědná osoba: Hájek, OSM

 

2030 - schvaluje převod pozemků ve smyslu ustanovení § 22 odst. 16 a 17 zákona č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a to pozemků p. č. 2045/5, 2170/6, 2181/3, 2185/5, 2492/3, 2492/6, 2496/2, 2517/2, 2517/3, 2517/4, 4944/9 a 4948/11, vše v k. ú. Domažlice, bezúplatně zpět na Českou republiku - Státní pozemkový úřad, IČ 01312774 a uzavření smlouvy o bezúplatném převodu pozemku č. 3002991830 dle předloženého návrhu

Termín splnění: 31.10.2018 Odpovědná osoba: Hájek, OSM

 

2031 - a) schvaluje zařazení akce "Řadové domy, obytná zóna Na Bábě, Domažlice – ulice Javorová C 2.11, C 2.12, C 2.13, C 2.14, C 2.15, C 2.21, C 2.22, C 2.23 a C 2.24“ do rozpočtového výhledu města Domažlice na rok 2019 a na rok 2020

Termín splnění: 26.06.2018 Odpovědná osoba: Hájek, OSM

b) schvaluje změnu střednědobého výhledu rozpočtu města Domažlice na rok 2019 a na rok 2020

Termín splnění: 26.06.2018 Odpovědná osoba: Hájek, OSM

 

2032 schvaluje záměr koupě pozemků p. č. st. 1536/2, 5430/1, 5430/2, 5430/3, 5543, 5805, 5806, 5807, 5808, 5809, 5810, 5811, 5812, 5813 a 5814, vše v k. ú. Domažlice za nabídkovou cenu 18.420.000 Kč

Termín splnění: 26.09.2018 Odpovědná osoba: Hájek, OSM

 

2033 - bere na vědomí informaci o nuceném přechodu akcií společnosti UNIPETROL a. s. na společnost PKN Orlen S.A. dle rozhodnutí valné hromady společnosti UNIPETROL a. s. ze dne 28.08.2018

Termín splnění: 26.09.2018 Odpovědná osoba: Kučerová, OF

 

2034 - schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0208 pol. 4116 + 664.222,40 Kč (dotace MŠMT- ZŠ a MŠ, projekt Šablony do škol)

org. 0208 § 3113 pol. 5336 + 664.222,40 Kč (převod dotace MŠMT – ZŠ a MŠ Domažlice)

Termín splnění: 16.09.2018 Odpovědná osoba: Kučerová, OF

 

2035 - schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0293 pol. 4116 + 940.160 Kč (dotace MŠMT - DDM Domino – projekt Šablony II)

org. 0293 § 3421 pol. 5336 + 940.160 Kč (převod dotace MŠMT – DDM Domino Domažlice)

Termín splnění: 26.09.2018 Odpovědná osoba: Kučerová, OF

 

2036 schvaluje Aktualizaci Programu regenerace Městské památkové rezervace Domažlice pro roky 2019 až 2023, zpracované STUDIEM KAPA - Ing. Arch. Petrem Vávrou, Na Petynce 88, 169 00 Praha 6, datum zpracování: srpen 2018

Termín splnění: 26.09.2018 Odpovědná osoba: Ing. Murínová, OKS

 

2037 -  schvaluje kronikářský zápis za rok 2017

Termín splnění: 26.09.2018 Odpovědná osoba: Ing. Murínová, OKS

 

2038a) vyhlašuje program pro poskytování dotací z rozpočtu města Domažlice „Podpora činnosti mládeže – sport a tělovýchova v roce 2019“ dle předloženého návrhu

Termín splnění: 26.09.2018 Odpovědná osoba: Ing. Murínová, OKS

 

b) vyhlašuje program pro poskytování dotací z rozpočtu města Domažlice „Podpora činnosti dospělých – sport a tělovýchova v roce 2019“ dle předloženého návrhu

Termín splnění: 26.09.2018 Odpovědná osoba: Ing. Murínová, OKS

 

c) vyhlašuje program pro poskytování dotací z rozpočtu města Domažlice „Podpora činnosti dospělých – sport a tělovýchova – reprezentace města v dlouhodobých mistrovských soutěžích v roce 2019“ dle předloženého návrhu

Termín splnění: 26.09.2018 Odpovědná osoba: Ing. Murínová, OKS

 

d) vyhlašuje program pro poskytování dotací z rozpočtu města Domažlice „Otevřená sportoviště v roce 2019“ dle předloženého návrhu

Termín splnění: 26.09.2018 Odpovědná osoba: Ing. Murínová, OKS

 

e) vyhlašuje program pro poskytování dotací z rozpočtu města Domažlice „Reprezentace města – mládež do 18 let v roce 2019“ dle předloženého návrhu

Termín splnění: 26.09.2018 Odpovědná osoba: Ing. Murínová, OKS

 

f) vyhlašuje program pro poskytování dotací z rozpočtu města Domažlice „Reprezentace města dospělých – sport a tělovýchova v roce 2019“ dle předloženého návrhu

Termín splnění: 26.09.2018 Odpovědná osoba: Ing. Murínová, OKS

 

g) vyhlašuje program pro poskytování dotací z rozpočtu města Domažlice „Podpora významných počinů v roce 2019“ dle předloženého návrhu

Termín splnění: 26.09.2018 Odpovědná osoba: Ing. Murínová, OKS

 

h) vyhlašuje program pro poskytování dotací z rozpočtu města Domažlice „Jednorázové akce – mládež do 18 let v roce 2019“ dle předloženého návrhu

Termín splnění: 26.09.2018 Odpovědná osoba: Ing. Murínová, OKS

 

Domažlice 26.09.2018

 

 

Ing. Miroslav Mach, v. r.

starosta města

 

 

JUDr. Zdeněk Novák, v. r.

místostarosta města

 

Hlasování_44_ZM_2609_2018

Upozornění:

V souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 a stanoviskem MV č. 2/2004 uveřejněném ve Věstníku Úřadu pro ochranu osobních údajů, částka 30 ze dne 11.02.2004, informujeme veřejnost, že usnesení zastupitelstva města Domažlice jsou uveřejněna v upravené verzi z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb.(o ochraně osobních údajů).

 


Vytvořeno: 27. 9. 2018
Poslední aktualizace: 27. 9. 2018 00:00
Autor: Jitka Kalíšková