Obsah

1. USTAVUJÍCÍ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA

Typ: ostatní
-

U S N E S E N Í

z ustavujícího zasedání zastupitelstva města,

které se konalo dne 31. 10. 2018

 

Zastupitelstvo města Domažlice:

 

1 - určuje na základě § 95 odst. 1, zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ověřovateli zápisu z jednání zastupitelstva města Mgr. Kamila Jindřicha, Ing. Romana Kalouse, Ph.D.

 

2 - schvaluje předložený program zasedání

 

3 - stanovuje volební komisi ve složení: Jan Pachl, Josef Kuneš, MUDr. Ivo Kadlec

 

4 - stanovuje návrhovou komisi ve složení: Jaroslava Wollerová, Ing. Radek Wiesner, Jan Látka

 

5 - schvaluje volbu starosty, místostarostů a členů rady veřejným hlasováním

 

6 - stanovuje na základě § 84 odst. 2 písm. k) zákona č.128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů, že uvolněnými členy zastupitelstva jsou starosta, 1. místostarosta a 2. místostarosta

 

7 - stanovuje na základě § 84 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších

předpisů, počet členů rady města na 7

 

8 - a) zřizuje dle § 84 odst. 2 písm. l) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích , finanční výbor

b) stanovuje dle § 84 odst. 2 písm. l) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, počet členů finančního výboru na 9

 

9 - a) zřizuje dle § 84 odst. 2 písm. l) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, kontrolní výbor

b) stanovuje dle § 84 odst.2 písm. l) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, počet členů kontrolního výboru na 9

 

Domažlice, 31.10.2018

 

Ing. Miroslav Mach, v. r.

starosta

 

JUDr. Zdeněk Novák, v. r.

místostarosta

 

Hlasovani_1_ustavujici_3110

 

Upozornění:

V souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 a stanoviskem MV č. 2/2004 uveřejněném ve Věstníku Úřadu pro ochranu osobních údajů, částka 30 ze dne 11.02.2004, informujeme veřejnost, že usnesení zastupitelstva města Domažlice jsou uveřejněna v upravené verzi z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb.(o ochraně osobních údajů).


Vytvořeno: 5. 11. 2018
Poslední aktualizace: 5. 11. 2018 00:00
Autor: Jitka Kalíšková