Obsah

1. USTAVUJÍCÍ ZASEDÁNÍ ZE DNE 05.11.2014

Typ: ostatní
-
U S N E S E N Í

Zastupitelstvo města Domažlice:
 
1 - určuje na základě § 95 odst. 1, zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ověřovateli zápisu z jednání zastupitelstva města Josefa Kříže, Jana Pangráce

2 - ustanovuje mandátovou komisi ve složení: Ing. Vítězslav Brody, Vlastimil Konrády, Jaroslav Bauer

3 - bere na vědomí zprávu mandátové komise

4 - schvaluje upravený program jednání
 
5 - volí návrhovou komisi ve složení: Mgr. Karel Štípek, Mgr.Ivan Rybár, MUDr. Pavel Zeman

6 - schvaluje volbu starosty, místostarostů a členů rady veřejným hlasováním
 
7 - volí na základě § 84 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů, starostou města pana Ing. Miroslava Macha
 
8 - stanovuje na základě § 84 odst. 2 písm. m) zákona č.128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů, počet uvolněných členů zastupitelstva na 3, to jest starosta, 1. místostarosta a 2. místostarosta
 
9 - volí na základě § 84 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů, 1. statutárním místostarostou města, který zastupuje starostu v jeho nepřítomnosti pana JUDr. Zdeňka Nováka
 
10 - volí na základě § 84 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů, 2. místostarostou města pana Bc. Stanislava Antoše
 
11 - stanovuje na základě § 84 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů, počet členů rady města na 5
 
12 - volí na základě § 84 odst. 2 písm. m) zákona č.128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů, členem rady města Mgr. Václava Kozinu
 
13 - volí na základě § 84 odst. 2 písm. m) zákona č.128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů, členem rady města MUDr. Pavla Zemana
 
14 - a) zřizuje dle § 84 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), finanční výbor
       b) stanovuje dle § 84 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), počet členů finančního výboru na 7
       c) zřizuje dle § 84 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), kontrolní výbor
       d) stanovuje dle § 84 odst.2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), počet členů kontrolního výboru na 7
 
15 - pověřuje dle § 3 zákona č. 553/1991 Sb, o obecní policii, řízením Městské policie Domažlice člena zastupitelstva JUDr. Zdeňka Nováka
 

Ing. Miroslav Mach, v. r.
starosta města

 

 

JUDr. Zdeněk Novák, v. r.
místostarosta města
 Upozornění:
V souladu se stanoviskem MV č. 2/2004 uveřejněném ve Věstníku Úřadu pro ochranu osobních údajů, částka 30 ze dne 11.2.2004, informujeme veřejnost, že usnesení zastupitelstva města Domažlice jsou uveřejněna v upravené verzi z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb.(o ochraně osobních údajů).

Vytvořeno: 6. 11. 2014
Poslední aktualizace: 6. 11. 2014 00:00
Autor: