Menu
Město Domažlice
Domažlice

Ustavující zasedání ze dne 16. 11. 2010

-

Zastupitelstvo města Domažlice:

1 - určuje na základě § 95 odst. 1, zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ověřovateli zápisu z jednání zastupitelstva města MUDr. Pflugovou Růžičkovou Radmilu a Wolfa Pavla

2 - ustanovuje mandátovou a volební komisi ve složení: Ing. Vítězslav Brody, Ing. Věstislav Křenek, Josef Kříž

3 - bere na vědomí zprávu mandátové a volební komise

4 - schvaluje předložený program jednání

5 - volí návrhovou komisi ve složení: MUDr. Pavel Zeman, Ing. Jitka Heřmanová, Mgr. Václav Hruška

6 - schvaluje volbu starosty, místostarostů a členů rady veřejným hlasováním

7 - nevolí na základě § 84 odst. 2 písm. m) zákona č.128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů, starostou města pana Jana Látku

8 - nevolí na základě § 84 odst. 2 písm. m) zákona č.128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů, starostou města pana Ing. Miroslava Macha

9 - nestanoví na základě § 84 odst. 2 písm. m) zákona č.128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů, počet uvolněných členů zastupitelstva na 3


 

Ing. Miroslav Mach
starosta města
v. r.

Pavel Wolf
místostarosta města
v. r.
Datum vložení: 18. 11. 2010 0:00
Datum poslední aktualizace: 18. 11. 2010 0:00

Samospráva

Aktuální teplota

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích

Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Univerzální překladač

Překlad (translations)