Menu
Město Domažlice
Domažlice

29. zasedání ze dne 25.2.2009

-

U S N E S E N Í

z 29. zasedání zastupitelstva města,
které se konalo dne 25. 02. 2009
Zastupitelstvo města Domažlice:
 

1272 - ustanovuje mandátovou komisi ve složení: Jan Lažanský
Ing. Pavel Faschingbauer
Dalibor Kubů

1273 - bere na vědomí zprávu mandátové komise

1274 - schvaluje předložený program jednání s vypuštěním bodu 11

1275 - volí návrhovou komisi ve složení: Jan Pangrác
Stanislav Antoš
Mgr. Libuše Matějková

1276 - volí na základě § 95 odst. 1, zákona č. 128/2000 Sb., ověřovateli zápisu z jednání zastupitelstva města JUDr. Zdeňka Nováka a Ing. Jitku Heřmanovou

1277 - odkládá zprávu kontrolního výboru o plnění usnesení zastupitelstva města a rady města na příští zasedání

1278 - bere na vědomí zprávu zástupce rady města p. Stanislava Antoše o činnosti rady města ze 75. schůze RM

1279 - a) bere na vědomí zápisy z jednání výboru kulturního, SPOZ a CR ze dne 27.1. a 10.2.2009
b) bere na vědomí zápis z jednání výboru pro dopravu, bezpečnost a informatiku ze dne 4.2.2009
c) bere na vědomí zápis z jednání výboru školství, mládeže a tělovýchovy ze dne 5.2.2009
d) prodlužuje platnost dokumentu "Strategické cíle do roku 2008" do konce roku 2009
e) bere na vědomí zápis z jednání výboru pro strategický rozvoj ze dne 9.2.2009
f) bere na vědomí zápis ze společné schůze výboru kulturního, SPOZ a CR a výboru školství, mládeže a tělovýchovy ze dne 10.2.2009

 

1280 - schvaluje poskytnutí částek z grantu „Podpora činnosti dospělých – sport a tělovýchova“  dle předloženého návrhu :
TJ Jiskra Do, oddíl florbalu - 21 000,- Kč - Činnost oddílu
HC Flora Domažlice - 23 200,- Kč - Podpora ledního hokeje
TJ Jiskra Do, oddíl kopané - 270 100,- Kč - Sportovní činnost dospělých
TJ Jiskra Do, oddíl volej., nohej. - 20 200,- Kč - Sportovní činnost
TJ Jiskra Do, oddíl basketbalu - 14 400,- Kč - Sportovní činnost
TJ Jiskra Do, oddíl kulečníku - 2 300,- Kč - Sportovní kulečník
TJ Jiskra Do, oddíl st. tenisu - 6 100,- Kč - Stolní tenis
AC Domažlice - 30 600,- Kč - Atletická I. liga
Mílaři Do - 7 200,- Kč - Účast v soutěži družstev krajského přeboru
SK BC Wolfs Do - 4 900,- Kč - Baseball - muži


1281- neschvaluje poskytnutí částek z grantu „Podpora činnosti dospělých – sport a tělovýchova“ dle přeloženého návrhu:

Forsage Havlovice - 5 000,- Kč - Podpora činnosti sportovního klubu
Horolezecký oddíl Do - 105 200,- Kč - Pronájem horolezecké stěny
Základní kynologická organizace - 12 000,- Kč - Halové závody agility
TJ Jiskra Do, oddíl tenisu - 16 000,- Kč - Podpora činnosti oddílu
PePe Trial a Enduro Team - 100 000,- Kč - Účast na závodech v motokrosu
HC Rakon - 25 000,- Kč - Podpora a rozvoj ledního hokeje
Squash Club Do - 25 000,- Kč - Podpora sportu a sport. vyžití
TJ Sokol Do - 45 000,- Kč - Závodní činnost oddílu
TJ Havlovice - 14 300,- Kč - Příspěvek na sportovní činnost
TJ Start Do - 0,- Kč - Činnost oddílu
Judo – club Do - 18 000,- Kč - Zajištění sportovní sezony pro rok 2009


1282 - schvaluje poskytnutí částek z grantu „Podpora činnosti mládeže – sport a tělovýchova“ dle předloženého návrhu:

TJ Orel Do - 3 000,- Kč - Cvičení rodin s dětmi
GJŠB Do - 52 520,- Kč - Centrum volného času
TJ Jiskra Do, oddíl florbalu - 142 500,- Kč - Působení mládežnických družstev v registr. soutěžích
VZS ČČK Do - 41 980,- Kč - Plavecký výcvik dětí a mládeže
TJ Sokol Do, oddíl gymn. - 61 000,- Kč - Závodní činnost oddílu
HC Do, oddíl mládeže - 239 000,- Kč - Úhrada za tréninkové hodiny
Horolezecký oddíl Do - 12 000,- Kč - Pronájem místnosti k trénování
BC Wolfs Do - 17 000,- Kč - Baseball - žáci
TJ Jiskra Do, oddíl karate - 39 000,- Kč - Podpora a rozvoj činnosti oddílu
TJ Jiskra Do, oddíl volej., nohej. - 41 000,- Kč - Sportovní činnost
TJ Jiskra Do, oddíl basketbalu - 254 000,- Kč - Sportovní činnost - soutěže
TJ Jiskra Do, oddíl tenisu - 33 000,- Kč - Podpora činnosti oddílu
TJ Jiskra Do, oddíl plavání - 348 000,- Kč - Činnost oddílu
TJ Jiskra Do, oddíl st. tenisu - 10 000,- Kč - Stolní tenis - mládež
TJ Jiskra Do, oddíl kopané - 398 000,- Kč - Sportovní činnost oddílu
AC Domažlice - 70 000,- Kč - Atletika dětí a mládeže
Mílaři Do - 38 000,- Kč - Sportovní příprava k reprezentaci

 

1283 - neschvaluje poskytnutí částek z grantu „Podpora činnosti mládeže – sport a tělovýchova“ dle předloženého návrhu:
TJ Jiskra Do, oddíl krasobruslení - 88 000,- Kč - Podpora činnosti oddílu
TJ Havlovice - 20 100,- Kč - Příspěvek na sportovní činnost
Judo – club Do - 70 000,- Kč - Pohybové aktivity – využití volného času

 

1284 - schvaluje poskytnutí částek z grantu „Podpora činnosti dospělých – kultura a ostatní zájmové činnosti“ dle předloženého návrhu :
TJ Sokol Do, tan. sk. Hanka - 5 000,- Kč - Cvičitelské soustředění
Diakonie ČCE - 5 000,- Kč - Plavání postižených
Moskyto hudební klub - 10 000,- Kč - Podpora hudeb. skupin
Dia územní organizace - 5 000,- Kč - Podpora zdr. postiž.
Svaz tělesně postižených - 2 400,- Kč - Úhrada nájmu
Klub českých turistů - 5 000,- Kč - Vzpomínková pouť
Městské centrum soc. reh. sl. - 3 000,- Kč - 10. ročník turnaje v kuželkách
Zdeňka Hanová - 5 000,- Kč - 10 let aktivní činnosti taneč. klubu
Klub českých turistů - 5 000,- Kč - Odmykání české studánky
Klub českých turistů - 5 000,- Kč - Zamykání české studánky
Okresní klub svazu PTP ČR - 5 000,- Kč - Činnost klubu
Svaz tělesně postiž. v ČR - 20 000,- Kč - Plnohodnotný život i se zdravot. postižením
Český svaz chovatelů ZO - 10 000,- Kč - Činnost
Centrum pro zdravot. postiž. Plz. kraje - 10 000,- Kč - Výstava
Centrum pro zdravot. postiž. Plz. kraje - 20 000,- Kč - Zájezd - výstava
Revma liga - 4 500,- Kč - Podpora rehab. činnosti
Český zahrádkářský svaz - 15 000,- Kč - Podzim na Chodsku
Český rybářský svaz - 15 000,- Kč - Chov ryb
Český červený kříž - 39 100,- Kč - Zajištění činnosti spolku
Konfederace politických vězňů - 6 000,- Kč - Činnost
Svaz neslyšících a nedoslýchavých - 9 000,- Kč - Podpora činnosti organizace
Pěvecký sbor Čerchovan - 50 000,- Kč - Roční provoz sboru
Marie Hanáčiková - 8 000,- Kč - Činnost pěveckého sboru Canzonetta
Simona Vroblová Váchalová - 10 000,- Kč - Chofilis 09
SDH Do - 14 000,- Kč - Tematický zájezd
SDH Do - 14 000,- Kč - Tematický zájezd

 

1285 - schvaluje poskytnutí částek z grantu „Podpora činnosti mládeže – kultura a ostatní zájmové činnosti“ dle předloženého návrhu:
Asociace rodičů a přátel zdrav. post.- 1 250,- Kč - Setkání - masopust
Asociace rodičů a přátel zdrav. post. - 3 500,- Kč - Sportovní víkendový pobyt
Asociace rodičů a přátel zdrav. post. - 8 000,- Kč - Zájezd na společenskou akci
Asociace rodičů a přátel zdrav. post. - 1 500,- Kč - Vánoční posezení s Mikulášem a čerty
Sídliště Šumava - 6 000,- Kč - Pálení čarodějnic, Dětský den, ...
SDH Do - 10 000,- Kč - Zájezd k ukončení sezony a šk. roku
Český svaz ochránců přírody Libosváry - 15 000,- Kč - Pidižvíci a Čertíci 2009
O. s. Nové Obzory - 29 750,- Kč - Rozvoj aktivit rodinného a mateřského centra Kráčmerka

 

1286 - neschvaluje poskytnutí částek z grantu „Podpora činnosti mládeže – kultura a ostatní zájmové činnosti“ dle předloženého návrhu:
Český rybářský svaz - 61 500,- Kč - Činnost kroužků mládeže MO ČRS Domažlice
Mateřské centrum Benjamínek - 40 000,- Kč - Benjamínkův rok
ZŠ Domažlice Komenského 17 - 22 000,- Kč - Celoroční činnost tanečního kroužku při ZŠ Do


1287- schvaluje poskytnutí částek z grantu „Reprezentace města“ dle předloženého návrhu:

Centrum sportu při GJŠB - 17 000,- Kč - Účast GJŠB v nadregionálních soutěžích
Klub českých turistů - 13 500,- Kč - Setkání turistů na Čerchově
SDH Do - 15 500,- Kč - Ukázka práce s dětmi
TJ Jiskra Do, oddíl volejbalu - 21 000,- Kč - Mezinárodní turnaj v Budelu
TJ Jiskra Do, oddíl kopané - 22 000,- Kč - Mezinárodní turnaj v Augsburku
AC Domažlice - 11 000,- Kč - Atletický mítink Eisenberg

 

1288 - neschvaluje poskytnutí částek z grantu „Reprezentace města“ dle předloženého návrhu:
TJ Jiskra Do, oddíl karate - 16 000,- Kč - Reprezentace na mezinárodních soutěžích
TJ Jiskra Do, oddíl plavání - 97 500,- Kč - Reprezentace města oddílem plav. sportů

 

1289 - a) vyřazuje z tabulky č. 10 „Podpora významných počinů“ žadatele Vlastu Noskovou - zajištění vydání knihy Evropan z Domažlic (85.000,- Kč) a zařazuje do tabulky č. 10 Pěvecký sbor Čerchovan - Koncert roku 2009 (85.000,-Kč)

 

b) schvaluje poskytnutí částek z grantu „Podpora významných počinů“ dle předloženého návrhu:
TJ Orel Do - 10 000,- Kč - 100 let Orla
Centrum sportu při GJŠB - 10 000,- Kč - Běh naděje
Pěvecký sbor Čerchovan - 85 000,- Kč - Koncert roku 2009
TJ Jiskra Do, oddíl tenisu - 15 000,- Kč - Přebor Chodska
AC Domažlice - 20 000,- Kč - 44. ročník Chodská 1500
AC Domažlice - 20 000,- Kč - Mistrovství ČR v krosu
Mílaři Do - 23 500,- Kč - Hvězdné sport. odpoledne
Velosport Do - 13 700,- Kč - Cyklistický závod horských kol

 

1290 - neschvaluje poskytnutí částek z grantu „Podpora významných počinů“ dle změněného návrhu:
Hana Hrušková - 11 000,- Kč - I. ošetřovatelský den Do
Vlasta Nosková - 85 000,- Kč - zajištění vydání knihy Evropan z Domažlic

 

1291 - schvaluje poskytnutí částek z grantu „Jednorázové akce pro mládež“ dle předloženého návrhu:
Sídliště Šumava - 6 000,- Kč - Dětský den s atrakcemi
Klub českých turistů - 1 500,- Kč - Toulky zlatem podzimu
Klub českých turistů - 1 500,- Kč - Májová vycházka rodičů s dětmi
Horolezecký oddíl Do - 13 200,- Kč - Pronájem horolezecké stěny
Český červený kříž - 12 000,- Kč - Soutěž hlídek mladých zdravotníků
O. s. Nové Obzory - 4 400,- Kč - Táta dneska frčí
SK BC Wolfs Do - 20 000,- Kč - Baseball pro školky
Pionýrská sk. Mír - 3 500,- Kč - Mikulášská veselice
Pionýrská sk. Mír - 2 800,- Kč - Slavnosti světel
Pionýrská sk. Mír - 7 700,- Kč - Maškarní karneval

 

1292 - neschvaluje poskytnutí částek z grantu „Jednorázové akce pro mládež“ dle předloženého návrhu:
Junák – svaz skautů a skautek - 4 800,- Kč - Ústřední kolo závodu Vlčat a Světlušek
TJ Orel Do - 3 000,- Kč - Biskup cup ve fotbale
Horolezecký oddíl Do - 4 300,- Kč - Seznámení s horolezeckou činností pro DDM Domino
Horolezecký oddíl Do - 4 300,- Kč - Seznámení se s horol. činností pro skauty
Horolezecký oddíl Do - 8 100,- Kč - Boulderingové závody
Horolezecký oddíl Do - 5 500,- Kč - Proškolení lezců hor. oddílu
TJ Jiskra Do, oddíl karate - 20 000,- Kč - Krajská soutěž mládeže v karate
TJ Jiskra Do, oddíl volej., nohej. - 7 000,- Kč - Volejbalový turnaj pro mládež
TJ Jiskra Do, oddíl volej., nohej. - 7 000,- Kč - Volejbalový turnaj pro mládež
TJ Jiskra Do, oddíl volej., nohej. - 7 000,- Kč - Volejbalový turnaj pro mládež
TJ Jiskra Do, oddíl volej., nohej. - 7 000,- Kč - Volejbalový turnaj pro mládež
TJ Jiskra Do, oddíl tenisu - 11 250,- Kč - Pořádání celostátních a regionálních turnajů
AC Domažlice - 10 000,- Kč - Krajská kinderiáda
AC Domažlice - 5 000,- Kč - Běh babylonskými lesy
AC Domažlice - 5 000,- Kč - Oblastní mistrovství družstev ml. žactva
AC Domažlice - 12 500,- Kč - Oblastní mistrovství družstev
OHK Do - 19 000,- Kč - Od vzdělání k zaměstnání
Mílaři Do - 5 500,- Kč - Hvězdné sport. odpoledne žactva
Pionýrská sk. Mír - 8 400,- Kč - Víkendové setkání rodičů s dětmi
Judo – club Do - 7 800,- Kč - Sportovní turnaj

 

1293 - schvaluje uzavření kupní smlouvy na spoluvlastnický podíl ve výši 7026/369163 ke stpč. 2583, 2584 a 2585, k.ú. Domažlice dle předloženého návrhu

1294 - bere na vědomí dopis společnosti proHeq (CZ) s.r.o., se sídlem U Pískovny 308, Domažlice o plnění povinností vyplývajících pro tuto společnosti z kupní smlouvy uzavřené s Městem Domažlice dne 19. 12. 2006 týkající se počtu zaměstnanců této společnosti

1295 - a) neschvaluje záměr odkoupení části pozemku parc. č. 3679/1 k. ú. Domažlice, geometrickým plánem č. 2129-110-2003 nově označena parc.č. 3679/5 o výměře 836 m2 za cenu 350,- Kč/m2
b) schvaluje záměr odkoupení části pozemku parc.č. 3679/1 k.ú. Domažlice, geometrickým plánem č. 2129-110-2003 nově označena parc .č. 3679/5 o výměře 836 m2 za cenu 240,- Kč/m2

1296 - schvaluje Dodatek č. 1/2009 ke Smlouvě o poskytnutí finančního příspěvku Plzeňskému kraji na zajištění dopravní obslužnosti území Plzeňského kraje veřejnou vnitrostátní dopravou, uzavřené dne 22.11.2005 mezi městem Domažlice a Plzeňský krajem se sídlem Škroupova 18, 306 13 Plzeň, IČ:70890366 ve výši 326.160,- Kč

1297 - schvaluje Podmínky rozhodnutí o poskytnutí dotace v rámci Integrovaného operačního programu „E-Government v obcích CzechPOINT na upgrade stávajícího pracoviště CzechPOINT

1298 - souhlasí s dofinancováním výdajů na pořízení upgrade CzechPOINTu v rámci Integrovaného operačního programu „E-Government v obcích CzechPOINT na upgrade stávajícího pracoviště CzechPOINT ve výši 15% celkových působilých výdajů

1299 - mění usnesení č. 1144 ze dne 29. 10. 2008 takto:
schvaluje nabytí stavby světelného signalizačního zařízení vybudovaného v rámci stavby Obchodního domu Kaufland Domažlice a uzavření smlouvy o převodu vlastnického práva k inženýrským sítím - stavby SSZ se společností InterCora, spol. s.r.o., se sídlem v Plzni, Lochotínská 18, IČ: 47714018 dle předloženého návrhu

1300 - schvaluje dohodu o poskytnutí dotace na údržbu fotbalového hřiště, atletické dráhy a správu Městského stadiónu Střelnice na rok 2009 dle předloženého návrhu

1301 - schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0820 pol. 8123 + 45.000.000,- Kč (přijetí úvěru – Domov pro seniory )
org. 0820 pol. 8125 - 45.000.000,- Kč (změna stavu dlouhodobých prostředků na účtech)

1302 - schvaluje Koordinační dohodu o vzájemné spolupráci za účelem stanovení společného postupu při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku, dle předloženého návrhu

1303 - a) ruší usnesení č. 1270 ze dne 22. 2. 2006
b) schvaluje záměr směnit části pozemkových parcel č. 3485/1, 3487/1 a 5048/1, vše k. ú. Domažlice ve vlastnictví města Domažlice nacházejících se v areálu regulační stanice plynu "Na Milotově"

1304 - nestanovuje s účinností od 1. 2. 2009 výši měsíčních odměn neuvolněným členům zastupitelstva takto:
člen rady 2200 Kč
předseda výboru nebo komise rady 1000 Kč
člen výboru, komise rady nebo zvláštního orgánu 550 Kč
člen zastupitelstva 750 Kč


 

Ing. Miroslav Mach
starosta města
v. r.

Pavel Wolf
místostarosta města
v. r.
Datum vložení: 4. 3. 2009 0:00
Datum poslední aktualizace: 4. 3. 2009 0:00
Autor:

Samospráva

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích
Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Překlad (translations)