Obsah

22. zasedání ze dne 16.7.2008

Typ: ostatní
-

 

 
U S N E S E N Í
 
z 22. mimořádného zasedání zastupitelstva města,
které se konalo dne 16. 7. 2008


Zastupitelstvo města Domažlice:

1032 - ustanovuje mandátovou komisi ve složení: Stanislav Antoš
                                                                            Mgr. Libuše Matějková
                                                                            Ing. Pavel Faschnigbauer

1033 - bere na vědomí zprávu mandátové komise

1034 - schvaluje předložený program jednání

1035 - volí návrhovou komisi ve složení: JUDr. Milan Mrázek
                                                                Jaroslav Bauer
                                                                Vlastimil Konrády

1036 - volí na základě § 95 odst. 1, zákona č. 128/2000 Sb., ověřovateli zápisu z jednání zastupitelstva města Ing. Jitku Heřmanovou a MUDr. Pavla Zemana

1037 - schvaluje koupi pozemku ve zjednodušené evidenci – parcely původ PK č. 1066 k.ú. Domažlice o výměře 6032 m2 za cenu 71.151,- Kč a uzavření kupní smlouvy mezi Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových a městem Domažlice dle předloženého návrhu

1038 - schvaluje koupi pozemku ve zjednodušené evidenci – parcely původ PK č. 1332 k.ú. Domažlice o výměře 9168 m2 za cenu 115.501,- Kč a uzavření kupní smlouvy mezi Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových a městem Domažlice dle předloženého návrhu
 

Ing. Miroslav Mach
starosta města
v. r.

Pavel Wolf
místostarosta města
v. r.

Upozornění:
V souladu se stanoviskem MV č. 2/2004 uveřejněném ve Věstníku Úřadu pro ochranu osobních údajů, částka 30 ze dne 11.2.2004, informujeme veřejnost, že usnesení zastupitelstva města Domažlice jsou uveřejněna v upravené verzi z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb.(o ochraně osobních údajů).


Vytvořeno: 22. 7. 2008
Poslední aktualizace: 22. 7. 2008 00:00
Autor: