Obsah

20. zasedání ze dne 18.6.2008

Typ: ostatní
-
U S N E S E N Í

 

z 20. mimořádného zasedání zastupitelstva města,
které se konalo dne 18. 6. 2008Zastupitelstvo města Domažlice:

990 - ustanovuje mandátovou komisi ve složení:

Jan Lažanský
Ing. Pavel Faschingbauer
Dalibor Kubů


991 - bere na vědomí zprávu mandátové komise

992 - schvaluje předložený program jednání

993 - volí návrhovou komisi ve složení:

Mgr. Libuše Matějková
Stanislav Antoš
Jan Pangrác


994 - volí na základě § 95 odst. 1, zákona č. 128/2000 Sb., ověřovateli zápisu z jednání zastupitelstva města Ing. Jitku Heřmanovou a Vlastimila Konrády

995 - schvaluje účast Města Domažlice ve výběrovém řízení č. PDO/1/2008 na zjištění zájemce o koupi nemovitosti - parcely původ PK číslo 1332 v k. ú. Domažlice vyhlášeném ČR - ÚZSVM, Územní pracoviště Plzeň

996 - pověřuje starostu města podáním nabídky na koupi nemovitosti - parcely původ PK číslo 1332, k. ú. Domažlice ve výběrovém řízení č. PDO/1/2008 včetně kupní ceny

997 - souhlasí s návrhem kupní smlouvy na koupi nemovitosti - parcely původ PK číslo 1332 v k. ú. Domažlice ve výběrovém řízení č. PDO/1/2008 dle zveřejněného návrhu

998 - schvaluje účast Města Domažlice ve výběrovém řízení č. PDO/1/2008 na zjištění zájemce o koupi nemovitosti - parcely původ PK číslo 1066 v k. ú. Domažlice vyhlášeném ČR - ÚZSVM, Územní pracoviště Plzeň

999 - pověřuje starostu města podáním nabídky na koupi nemovitosti - parcely původ PK číslo 1066, k. ú. Domažlice ve výběrovém řízení č. PDO/1/2008 včetně kupní ceny

1000 - souhlasí s návrhem kupní smlouvy na koupi nemovitosti - parcely původ PK číslo 1066 v k. ú. Domažlice ve výběrovém řízení č. PDO/1/2008 dle zveřejněného návrhu

 

Ing. Miroslav Mach
starosta města
v. r.


Pavel Wolf
místostarosta města
v. r.Upozornění:
V souladu se stanoviskem MV č. 2/2004 uveřejněném ve Věstníku Úřadu pro ochranu osobních údajů, částka 30 ze dne 11.2.2004, informujeme veřejnost, že usnesení zastupitelstva města Domažlice jsou uveřejněna v upravené verzi z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb.(o ochraně osobních údajů).


Vytvořeno: 1. 7. 2008
Poslední aktualizace: 1. 7. 2008 00:00
Autor: