Obsah

18. zasedání ze dne 30.4.2008

Typ: ostatní
-
U S N E S E N Í
 
z 18. zasedání zastupitelstva města,
které se konalo dne 30. 4. 2008Zastupitelstvo města Domažlice:

847 - ustanovuje mandátovou komisi ve složení:

Vlastimil Konrády
Jaroslav Bauer
JUDr. Milan Mrázek

848 - bere na vědomí zprávu mandátové komise

849 - schvaluje předložený program jednání

850 - volí návrhovou komisi ve složení:

Mgr. Libuše Matějková
Ing. Pavel Faschingbauer
Jan Lažanský

851 - volí na základě § 95 odst. 1, zákona č. 128/2000 Sb., ověřovateli zápisu z jednání zastupitelstva města JUDr. Milana Mrázka, Dalibora Kubů

852 - bere na vědomí zprávu kontrolního výboru o plnění usnesení zastupitelstva města a rady města

853 - nebere na vědomí zprávu zástupce rady města p. Jana Lažanského o činnosti rady města ze 45. - 48. schůze RM

854 - bere na vědomí zápis výboru pro životní prostředí ze dne 14.4.2008

855 - a) rozšiřuje plán činnosti stavebního výboru – ověření před vydáním územního plánu či jeho změn soulad s politikou územního rozvoje, s územně plánovací dokumentací vydanou krajem nebo výsledkem řešení rozporů a se stanovisky dotčených orgánů nebo se stanoviskem krajského úřadu
b) bere na vědomí zápis stavebního výboru ze dne 16.4.2008

856 - bere na vědomí zápis rozpočtového a cenového výboru ze dne 21.4.2008

857 - schvaluje udělení stříbrné medaile Města Domažlic pí Jiřině Paroubkové za národopisnou a publikační činnost a společenskou angažovanost

858 - schvaluje udělení stříbrné medaile Města Domažlic pí Jiřině Skalové za propagaci chodských písní a angažovanost v kulturním životě Domažlic

859 - a) bere na vědomí zápis výboru kulturního, SPOZ a cestovního ruchu ze dne 25.3.2008
b) bere na vědomí zápisy výboru školství, mládeže a tělovýchovy ze dne 17.3. a 10.4.2008
c) bere na vědomí zápis ze společné schůze výboru školství, mládeže a tělovýchovy a výboru kulturního, SPOZ a cestovního ruchu ze dne 26.2. a 16.4.2008
d) bere na vědomí zápis výboru pro strategický rozvoj ze dne 7.4.2008
e) bere na vědomí zápis finančního výboru ze dne 23.4.2008
f) bere na vědomí zápis kontrolního výboru ze dne 23.4.2008

860 - schvaluje poskytnutí částky ve výši 11 000,- Kč z grantu „Reprezentace města“ pro PS Čtyřlístek Domažlice na „Krajské setkání pionýrů“

861 - schvaluje poskytnutí částky ve výši 10 000,- Kč z grantu „Reprezentace města“ pro SDH Domažlice, kroužek Soptíci“ na „Projekt Soptíci - soutěž“

862 - schvaluje poskytnutí částky ve výši 37 000,- Kč z grantu „Reprezentace města“ pro TJ Jiskra, oddíl plaveckých sportů na „Mistrovství 10 a 11 letých“

863 - schvaluje poskytnutí částky ve výši 10 000,- Kč z grantu „Reprezentace města“ pro TJ Jiskra, oddíl karate“

864 - schvaluje poskytnutí částky ve výši 2 000,- Kč z grantu „Reprezentace města“ pro Judo – club Domažlice na „Soustředění ve Francii“

865 - schvaluje poskytnutí částky ve výši 20 000,- Kč z grantu „Reprezentace města“ pro Václavu Hruškovou na „Taneční vystoupení“

866 - schvaluje poskytnutí částky ve výši 10 000,- Kč z grantu „Reprezentace města“ pro TJ Jiskra, oddíl volejbalu na „Mezinárodní setkání v Budelu“

867 - neschvaluje poskytnutí finanční podpory z grantu „Reprezentace města“ pro AC Domažlice na „organizaci sportovních soutěží“

868 - neschvaluje poskytnutí finanční podpory z grantu „Reprezentace města“ pro Mílaře Domažlice na „účast na sportovních soutěžích“

869 - neschvaluje poskytnutí finanční podpory z grantu „Reprezentace města“ pro Základní školu praktická Domažlice na „výcvikový tábor samby“

870 - neschvaluje poskytnutí finanční podpory z grantu „Reprezentace města“ pro Taneční dvojici Karas + Holubová „reprezentaci města v tanečním sportu“

871 - schvaluje poskytnutí částky ve výši 10 000,- Kč z grantu „Podpora významných počinů“ pro Schubertovou Markétu na „Letní hudební kurzy“

872 - neschvaluje poskytnutí částky ve výši 20 000,- Kč z grantu „Podpora významných počinů“ pro SK BAS Babylon o.s. Na „10. chodský pohár v chůzi“

873 - schvaluje poskytnutí částky ve výši 140 000,- Kč z grantu „Podpora významných počinů“ pro TJ Jiskra, oddíl kopané na „100. výročí založení oddílu, vydání knižní publikace“

874 - neschvaluje poskytnutí částky ve výši 18 500,- Kč z grantu „Podpora významných počinů“ pro ČČK – oblast. spolek na „Krajskou soutěž zdravotních hlídek“

875 - neschvaluje poskytnutí finanční podpory z grantu „Podpora významných počinů“ pro RSC Čerchov na „20. výročí založení klubu“

876 - neschvaluje poskytnutí finanční podpory z grantu „Podpora významných počinů“ pro taneční kapelu Crystal Band na „setkání současných a bývalých hudebníků kapely“

877 - neschvaluje poskytnutí finanční podpory z grantu „Podpora významných počinů“ pro PS Čtyřlístek na „Květinový den“

878 - neschvaluje poskytnutí finanční podpory z grantu „Podpora významných počinů“ pro Judo – club Domažlice na „Turnaj žactva v judu“

879 - neschvaluje poskytnutí finanční podpory z grantu „Podpora významných počinů“ pro TJ Jiskra, oddíl tenisu „konání celostátních turnajů v Domažlicích“

880 - schvaluje poskytnutí finanční podpory z grantu „Podpora významných počinů“ pro Čerchovan – pěvecký sbor ve výši 50.000,- Kč na provedení díla Stabat Mater A. Dvořáka

881 - schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0114 § 3429 pol. 5229 - 8 600,- Kč (snížení grantu – podpora činnosti mládeže – kultura a ostatní zájmové činnosti )
org. 0114 § 3392 pol. 5229 + 8 600,- Kč (navýšení grantu – podpora činnosti dospělých – kultura a ostatní zájmové činnosti )

882 - schvaluje poskytnutí částky ve výši 8 000,- Kč z grantu „Podpora činnosti dospělých – kultura a ostatní zájmové činnosti“ pro TJ Sokol, taneční skupina Hanka

883 - schvaluje poskytnutí částky ve výši 12 000,- Kč z grantu „Podpora činnosti dospělých – kultura a ostatní zájmové činnosti“ pro Moskyto hudební klub

884 - schvaluje poskytnutí částky ve výši 7 000,- Kč z grantu „Podpora činnosti dospělých – kultura a ostatní zájmové činnosti“ pro Svaz PTP, okresní klub

885 - schvaluje poskytnutí částky ve výši 20 000,- Kč z grantu „Podpora činnosti dospělých – kultura a ostatní zájmové činnosti“ pro Svaz tělesně postižených, okresní organizace

886 - schvaluje poskytnutí částky ve výši 3 000,- Kč z grantu „Podpora činnosti dospělých – kultura a ostatní zájmové činnosti“ pro Revma ligu

887 - schvaluje poskytnutí částky ve výši 3 000,- Kč z grantu „Podpora činnosti dospělých – kultura a ostatní zájmové činnosti“ pro Český svaz včelařů

888 - schvaluje poskytnutí částky ve výši 100 000,- Kč z grantu „Podpora činnosti dospělých - kultura a ostatní zájmové činnosti“ pro Čerchovan o.p.s.

889 - schvaluje poskytnutí částky ve výši 3 000,- Kč z grantu „Podpora činnosti dospělých - kultura a ostatní zájmové činnosti“ pro Zdeňka Hánová – taneční klub

890 - schvaluje poskytnutí částky ve výši 2 400,- Kč z grantu „Podpora činnosti dospělých - kultura a ostatní zájmové činnosti“ pro Svaz tělesně postižených, místní organizace

891 - schvaluje poskytnutí částky ve výši 20 000,- Kč z grantu „Podpora činnosti dospělých - kultura a ostatní zájmové činnosti“ pro Český rybářský svaz – chov ryb

892 - schvaluje poskytnutí částky ve výši 10 000,- Kč z grantu „Podpora činnosti dospělých - kultura a ostatní zájmové činnosti“ pro Svaz neslyšících a nedoslýchavých

893 - schvaluje poskytnutí částky ve výši 10 000,- Kč z grantu „Podpora činnosti dospělých - kultura a ostatní zájmové činnosti“ pro SDH Domažlice – setkání hasičů v Přibyslavi

894 - schvaluje poskytnutí částky ve výši 2 000,- Kč z grantu „Podpora činnosti dospělých - kultura a ostatní zájmové činnosti“ pro Klub českých turistů – pochod „Krajem strážců hranic“

895 - schvaluje poskytnutí částky ve výši 3 000,- Kč z grantu „Podpora činnosti dospělých - kultura a ostatní zájmové činnosti“ pro Klub českých turistů – pěší pouť Klenčí p. Č. - Furth im Wald

896 - schvaluje poskytnutí částky ve výši 2 000,- Kč z grantu „Podpora činnosti dospělých - kultura a ostatní zájmové činnosti“ pro Klub českých turistů – odemykání české studánky

897 - schvaluje poskytnutí částky ve výši 600,- Kč z grantu „Podpora činnosti dospělých - kultura a ostatní zájmové činnosti“ pro Klub českých turistů – májová vycházka rodičů s dětmi

898 - schvaluje poskytnutí částky ve výši 3 200,- Kč z grantu „Podpora činnosti dospělých - kultura a ostatní zájmové činnosti“ pro Klub českých turistů - zamykání české studánky

899 - schvaluje poskytnutí částky ve výši 8 000,- Kč z grantu „Podpora činnosti dospělých - kultura a ostatní zájmové činnosti“ pro Fotoklub Domažlice

900 - schvaluje poskytnutí částky ve výši 16 000,- Kč z grantu „Podpora činnosti dospělých - kultura a ostatní zájmové činnosti“ pro Centrum pro zdravotně postižené

901 - schvaluje poskytnutí částky ve výši 18 000,- Kč z grantu „Podpora činnosti dospělých - kultura a ostatní zájmové činnosti“ pro Český zahrádkářský svaz

902 - schvaluje poskytnutí částky ve výši 17 400,- Kč z grantu „Podpora činnosti dospělých - kultura a ostatní zájmové činnosti“ pro ČČK – oblastní spolek

903 - neschvaluje poskytnutí finanční podpory z grantu „Podpora činnosti dospělých - kultura a ostatní zájmové činnosti“ pro Klub českého pohraničí

904 - neschvaluje poskytnutí finanční podpory z grantu „Podpora činnosti dospělých - kultura a ostatní zájmové činnosti“ pro Český rybářský svaz – činnost kroužků mládeže

905 - neschvaluje poskytnutí finanční podpory z grantu „Podpora činnosti dospělých - kultura a ostatní zájmové činnosti“ pro SDH Domažlice – setkání ve Furth im Wald

906 - neschvaluje poskytnutí finanční podpory z grantu „Podpora činnosti dospělých - kultura a ostatní zájmové činnosti“ pro Klub českých turistů – toulky zlatem podzimu

907 - neschvaluje poskytnutí finanční podpory z grantu „Podpora činnosti dospělých - kultura a ostatní zájmové činnosti“pro MC Benjamínek, o.s.

908 - schvaluje poskytnutí částky ve výši 3 000,- Kč z grantu „Podpora činnosti mládeže - kultura a ostatní zájmové činnosti“ pro Diakonie ČCE Merklín

909 - schvaluje poskytnutí částky ve výši 6 000,- Kč z grantu „Podpora činnosti mládeže - kultura a ostatní zájmové činnosti“ pro Sídliště Šumava o. s.

910 - schvaluje poskytnutí částky ve výši 3 500,- Kč z grantu „Podpora činnosti mládeže - kultura a ostatní zájmové činnosti“ pro SDH Domažlice „Mladí hasiči“ - příprava na okresní hry Plamen – pronájem areálu

911 - neschvaluje poskytnutí finanční podpory z grantu „Podpora činnosti mládeže - kultura a ostatní zájmové činnosti“ pro SDH Domažlice „Mladí hasiči“ - prohlídka zbrojnice na letišti v Ruzyni

912 - schvaluje z grantu „Podpora činnosti dospělých - sport a tělovýchova“ poskytnutí těchto částek :

11 000,- Kč pro Automoto klub
21 000,- Kč pro AC Domažlice
1 000,- Kč pro TJ Orel Domažlice
3 000,- Kč pro Mílaři Domažlice
11 000,- Kč pro TJ Jiskra, oddíl stolního tenisu
4 500,- Kč pro Základní kynologickou organizaci
5 000,- Kč pro SK BC Wolfs
2 000,- Kč pro HC Rakon Domažlice
2 000,- Kč pro Squash Club Domažlice
7 000,- Kč pro TJ Jiskra, oddíl tenisu
200 000,- Kč pro TJ Jiskra, oddíl kopané
1 000,- Kč pro Forsage Havlovice
27 000,- Kč pro TJ Jiskra, oddíl odbíjené
24 000,- Kč pro TJ Jiskra, oddíl florbalu
4 500,- Kč pro TJ Havlovice - kuželky
3 000,- Kč pro TJ Jiskra, oddíl kulečníku
1 000,- Kč pro PePe Trial a Enduro Team
45 000,- Kč pro TJ Jiskra, oddíl basketbalu
7 000,- Kč pro HC Flóra

913 - neschvaluje poskytnutí finanční podpory z grantu „Podpora činnosti dospělých - sport a tělovýchova“ pro RSC Čerchov

914 - schvaluje z grantu „Podpora činnosti mládeže - sport a tělovýchova“poskytnutí těchto částek ve výši :

47 500,- Kč pro Centrum volného času GJŠB
71 500,- Kč pro TJ Sokol, sportovní gymnastika
38 000,- Kč pro Vodní záchrannou službu ČČK
90 500,- Kč pro AC Domažlice
28 500,- Kč pro Mílaři Domažlice
15 000,- Kč pro SK BC Wolfs Domažlice
9 500,- Kč pro Ivanu Kozinovou – taneční aerobick
60 000,- Kč pro Judo – club Domažlice
350 000,- Kč pro TJ Jiskra, oddíl plaveckých sportů
21 500,- Kč pro TJ Jiskra, tenisový oddíl
342 000,- Kč pro TJ Jiskra, oddíl kopané
19 000,- Kč pro Školský sportovní klub města Domažlice
14 500,- Kč pro TJ Jiskra, oddíl odbíjené
142 500,- Kč pro TJ Jiskra, oddíl florbalu
5 500,- Kč pro TJ Havlovice, kuželky
29 500,- Kč pro TJ Sokol, šachový oddíl
45 500,- Kč pro TJ Jiskra, oddíl karate
169 500,- Kč pro TJ Jiskra, oddíl basketbalu

915 - neschvaluje poskytnutí finanční podpory z grantu „Podpora činnosti mládeže – sport a tělovýchova“ pro PS Čtyřlístek – cesta na Xapatan III.

916 - neschvaluje poskytnutí finanční podpory z grantu „Podpora činnosti mládeže – sport a tělovýchova“ pro TJ Sokol Pocinovice

917- vyhlašuje grant pro rok 2008 „Jednorázové akce pro mládež“, dle předloženého návrhu

918 - schvaluje přidělení půjčky z Fondu rozvoje bydlení panu Františku Copákovi ve výši 20.000,- Kč

919 - schvaluje přidělení půjčky z Fondu rozvoje bydlení paní Monice Králové ve výši 250.000,- Kč

920 - schvaluje příspěvek z rozpočtu města Domažlice v rámci Programu regenerace MPR a MPZ pro rok 2008 Martinu Wimmerovi a Janu Wimmerovi na opravu jižní fasády směrem do nám. Míru, měšťanského domu čp. 128, nám. Míru, ve výši 20.000,- Kč

921 - schvaluje příspěvek z rozpočtu města Domažlice v rámci Programu regenerace MPR a MPZ pro rok 2008 Římskokatolické farnosti Domažlice, nám. Míru 136, 344 01 Domažlice, na výměnu střešní krytiny včetně klempířských prvků, měšťanského domu čp. 136, nám. Míru, ve výši 470.000,- Kč

922 - schvaluje příspěvek z rozpočtu města Domažlice v rámci Programu regenerace MPR a MPZ pro rok 2008 Marcele Buršíkové a Ladislavu Szabóvi na celkovou obnovu fasád na severní (dvorní) a jižní (směrem do nám. Míru) straně domu včetně výměny klempířských prvků a oken za repliky, měšťanského domu čp. 142, nám. Míru, ve výši 110.000,- Kč

923 - schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě kupní se společností Kopera s. r. o., se sídlem Týn 1049/3, 11000 Praha 1, IČ 27908321 na prodej části pozemkových parcel č. 2185/19, 2170/2, 2181/1 a 2170/7, vše k.ú. Domažlice a prodej staveb přípojek inženýrských sítí k těmto částem pozemku dle předloženého návrhu a uzavření kupní smlouvy, jejíž podstatné náležitosti jsou součástí této smlouvy o smlouvě budoucí kupní

924 - bere na vědomí investiční záměr společnosti REAL SPEKTRUM GLOBAL, a. s., Lidická 718/77, 602 00 Brno na realizaci stavby 96 b. j. v Domažlicích

925 - neschvaluje uzavření dodatku č. III ke kupní smlouvě ze dne 15. 2. 2007 se společností Bohdalecká obchodní s.r.o., se sídlem Praha 7, Tusarova 1548/39, PSČ 170 00 IČ: 27078698 dle předloženého návrhu

926 - schvaluje uzavření smlouvy o převodu vlastnického práva k bytové jednotce č. 439/5, spoluvlastnickému podílu ve výši 386/15582 na stavební parcele č. st. 1483, 1484, 1485 a spoluvlastnickému podílu ve výši 386/15582 na společných částech budovy čp. 439, 440, 441 v ulici Dvořákově v Domažlicích dle předloženého návrhu

927 - schvaluje uzavření smlouvy o převodu vlastnického práva k bytové jednotce č. 543/10, spoluvlastnickému podílu ve výši 447/12174 na stavební parcele č. st. 2611, 2612 a spoluvlastnickému podílu ve výši 447/12174 na společných částech budovy čp. 543, 544 v ulici Švabinského v Domažlicích dle předloženého návrhu

928 - schvaluje uzavření smlouvy o převodu vlastnického práva k bytové jednotce č. 448/6, spoluvlastnickému podílu ve výši 566/3646 na stavební parcele č. st. 1493 a spoluvlastnickému podílu ve výši 566/3646 na společných částech budovy čp.448 v ulici Doubově v Domažlicích dle předloženého návrhu

929 - schvaluje uzavření smlouvy o převodu vlastnického práva k bytové jednotce č. 567/4, spoluvlastnickému podílu ve výši 646/23020 na stavební parcele č. st. 2933, 2934, 2935 a spoluvlastnickému podílu ve výši 646/23020 na společných částech budovy čp.566, 567, 568 v ulici Švabinského v Domažlicích dle předloženého návrhu

930 - neschvaluje zrušení předkupního práva k bytové jednotce č. 5, v budově čp. 510, v ulici Kunešově v Domažlicích

931 - schvaluje koupi spoluvlastnického podílu ve výši 1/3 na nemovitostech - na budovách č. p. 134 a 135 umístěných na stavebních parcelách č. 8 a 9 a na stavebních parcelách č. 8 a 9, vše v k. ú. Domažlice za cenu 5 mil. Kč

932 - a) bere na vědomí žádost společnosti HAAS Bohemia, spol. s r.o., Dělnická 48, Kdyně
b) schvaluje záměr uzavření dodatku ke smlouvě o smlouvě budoucí kupní ze dne 9. 7. 2007 v souladu se zápisem ze dne 4. 4. 2008

933 - schvaluje uzavření smlouvy o prodeji pozemku - pozemkové parcely č. 2423/15 o výměře 91 m2, k.ú. Domažlice do vlastnictví pana Antonína Sladkého, dle předloženého návrhu

934 - schvaluje odkup pozemku p.č. 2996(PK) o výměře 1903 m2 k.ú. Domažlice za cenu 10,- Kč/m2, od pana Antonína Královce do vlastnictví města Domažlice a uzavření kupní smlouvy dle předloženého návrhu

935 - schvaluje odkup spoluvlastnického podílu ve výši 2/3 na pozemku p.č. 2967/2(PK) o výměře 2489 m2 k.ú. Domažlice za cenu 10,--Kč/m2, od pana Jana Ničovského do vlastnictví města Domažlice a uzavření kupní smlouvy dle předloženého návrhu

936 - ruší platnost usnesení č. 329 ze dne 28. 3. 2008, kterým byl schválen záměr prodat pozemkovou parcelu č. 229/5, pozemkovou parcelu č. 708/7 vše k.ú. Havlovice u Domažlic

937 - schvaluje záměr směnit pozemky p.č. 229/5 a 708/7 vše v katastrálním území Havlovice u Domažlic ve vlastnictví města Domažlice za pozemek p.č. 638/25 v katastrálním území Havlovice u Domažlic dotčený stavbou „Mezinárodní cyklostezka Regensburg – Plzeň, úsek k.ú. okresu Domažlice“ ve vlastnictví pana Františka Jakla tak, že pozemek p.č. 638/25 bude ve vlastnictví města Domažlice a pan František Jakl se stane vlastníkem pozemků p. č. 229/5 a 708/7 a poskytne městu částku 50.000,--Kč jako finanční vypořádání, když jemu nabývaný pozemek má o 250 m2 větší výměru než pozemek, který při směně nabude město

938 - schvaluje záměr prodat části pozemků p.č. 28/1 a 7/1 k.ú. Babylon Ředitelství silnic a dálnic ČR, Praha 4, Na Pankráci 56, IČO: 65993390, dotčené stavbou „I/26 Babylon, most ev. č. 26- 40“

939 - a) neschvaluje odpuštění nájemného za užívání bytové jednotky č. 6, v budově čp. 164, v ulici Kosmonautů v Domažlicích
b) neschvaluje odpuštění soudních výloh

940 - schvaluje uzavření Dodatku č. 1/2008 ke Smlouvě o poskytnutí finančního příspěvku Plzeňskému kraji na zajištění dopravní obslužnosti území Plzeňského kraje veřejnou vnitrostátní dopravou, uzavřené dne 22.11.2005 mezi městem Domažlice a Plzeňský krajem se sídlem Škroupova 18, 306 13 Plzeň, IČ:70890366 ve výši 325.200,- Kč

941 - schvaluje předloženou Technickoekonomickou studii protipovodňových opatření Domažlice - Havlovice zpracovanou firmou Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s. Praha

942 - schvaluje dokument Komunitní střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na Domažlicku pro období 2008-2011 včetně jeho nedílné součásti Zásobníku projektů

943 - schvaluje podání žádosti o bezúplatný převod pozemku p.č.3800/74 k.ú. Domažlice do vlastnictví města Domažlice

944 - schvaluje dohodu o poskytnutí dotace na údržbu fotbalového hřiště a atletické dráhy a správu Městského stadiónu Střelnice na rok 2008 mezi městem Domažlice a TJ Jiskra Domažlice dle předloženého návrhu

945 - schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0810 pol. 4111 + 533.818,- Kč ÚZ 98216 ( příjem dotace na soc. právní ochranu dětí)
org. 0229 § 6171 pol. 5011 + 395.420,- Kč ÚZ 98216 (platy hrazeny z dotace)
org. 0229 § 6171 pol. 5011 – 395.420,- Kč (snížení výdajů na platy hrazených z vlastních zdrojů)
org. 0229 § 6171 pol. 5031 + 102.810,- Kč ÚZ 98216 (soc. pojištění hrazeno z dotace)
org. 0229 § 6171 pol. 5031 - 102.810,-Kč (snížení výdajů na soc. pojištění hraz. z vlast. zdrojů)
org. 0229 § 6171 pol. 5032 + 35.588,- Kč ÚZ 98216 (zdrav. pojištění hrazeno z dotace)
org. 0229 § 6171 pol. 5032 - 35.588,- Kč (snížení výdajů na zdrav. poj. hrazeno z vlast. zdrojů)
org. 0264 § 6409 pol. 6901 + 533.818,- Kč (zvýšení investiční rezervy)


946 - schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0820 §6399 pol. 5362 +4.920.080,- Kč (platba daně z příjmů za město)
org. 0800 pol. 1122 +4.920.080,- Kč (příjem daň z příjmů právnických osob za obce)


947 - neschvaluje změnu obecně závazné vyhlášky č. 2/2008, kterou se stanoví čas a místa, na kterých lze provozovat výherní hrací přístroje,zařazení náměstí Míru 48, Domažlice do přílohy č. 1 této vyhlášky

948 - schvaluje změnu zakladatelské listiny obchodní společnosti Domažlické Technické služby, spol. s r.o., se sídlem Domažlice, Chrastavická 170, PSČ 344 01, IČ:25241958, a to v jejím čl.II- Obchodní jméno společnosti tak, že tento článek se nazývá Firma společnosti, mění se a má nadále toto znění: Firma společnosti zní: Správa sportovních zařízení města Domažlice s.r.o. a dále v jejím čl. IV. - Předmět podnikání tak, že tento článek doplňuje o následující činnosti: provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a zařízení sloužících k regeneraci a rekondici.

949 - pověřuje starostu města, aby jménem zastupitelstva města učinil ve formě notářského zápisu rozhodnutí, kterým bude rozhodnuto o změně zakladatelské listiny obchodní společnosti Domažlické Technické služby, s.r.o., se sídlem Domažlice, Chrastavická 170, PSČ 344 01, IČ:25241958, a to v jejím čl.II- Obchodní jméno společnosti tak, že tento článek se nazývá Firma společnosti, mění se a má nadále toto znění: Firma společnosti zní: Správa sportovních zařízení města Domažlice spol. s r.o. a dále v jejím čl. IV. - Předmět podnikání tak, že tento článek doplňuje o následující činnosti: provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a zařízení sloužících k regeneraci a rekondici.

950 - schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0260 §3412 pol. 6313 -2.400.000,- Kč (investiční příspěvek- rolba zimní stadion)
org. 0820 §3639 pol.3201 -2.400.000,- Kč (snížení příjmů-snížení kapitálu Domažlické Technické služby s.r.o.)

951 - neschvaluje zahrnutí investiční akce "přeložení kabelových skříní SSZ v Komenského ul." do plánu investic části "A" pro rok 2008

952 - schvaluje plán investic část "A" na rok 2008 (čerpání investiční rezervy města) dle předloženého návrhu

953 - bere na vědomí zprávu o průběhu dostavby Zimního stadionu v Domažlicích

954 - schvaluje záměr vybudovat metropolitní datovou síť v Domažlicích a ukládá OICT a GIS vypracování potřebných strategických dokumentů

 

Ing. Miroslav Mach
starosta města
v. r.


Pavel Wolf
místostarosta města
v. r.Upozornění:
V souladu se stanoviskem MV č. 2/2004 uveřejněném ve Věstníku Úřadu pro ochranu osobních údajů, částka 30 ze dne 11.2.2004, informujeme veřejnost, že usnesení zastupitelstva města Domažlice jsou uveřejněna v upravené verzi z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb.(o ochraně osobních údajů).


Vytvořeno: 15. 5. 2008
Poslední aktualizace: 15. 5. 2008 00:00
Autor: