Menu
Město Domažlice
Domažlice

9. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA DOMAŽLICE

-

POZVÁNKA

na 09. zasedání Zastupitelstva města Domažlice

dne 21.06.2023 od 16:00 hodin

v malém sále MKS v Domažlicích, nám. Míru 51

 

Program:

Určení ověřovatelů zápisu

Schválení programu jednání

Volba návrhové komise

Zpráva kontrolního výboru o plnění usnesení ZM a RM

Zpráva zástupce RM o činnosti RM

Zápisy z jednání výborů

Žádost o prodej části pozemku p. č. 4814/2, k. ú. Domažlice

Žádost o odkup části pozemku p. č. 2446/11 v k. ú. Domažlice – lokalita OZ Na Bábě

Aktualizace dokumentu Strategie rozvoje města Domažlice

RO – Záměr na realizaci stavby s názvem „Oprava sociálního zařízení na základní

          škole Msgre B. Staška v Domažlicích – II. etapa“

RO – Záměr na realizaci stavby s názvem „Rekonstrukce parkovací plochy ulice

          Vojtěchova“

Úprava bytu Masarykova 404

Žádost o odkup pozemku – stavba na části pozemku p. č. 125/1, k. ú. Babylon

Prodloužení doby trvání práva stavby, lokalita OZ Na Bábě – dodatek č. 2

Žádost o prodej části pozemku p. č. 978/1 k. ú. Domažlice

Žádost o odkup části pozemku p. č. 4796/4, k. ú. Domažlice

Dohoda o narovnání vzájemných vztahů - STAVEBNÍ MONTÁŽE spol. s r. o.

Modernizace trati Plzeň – Domažlice - st. hranice SRN, 3. stavba, úsek Stod (mimo) Domažlice (včetně)

Rozpočtové opatření – dotace ZŠ a MŠ Domažlice, Msgre B. Staška 232

RO Podíl na zisku DML s. r. o.

Závěrečný účet města za rok 2022

Schvalování účetní závěrky města za rok 2022

Střednědobý výhled rozpočtu města Domažlice na období let 2024 – 2025

Programy pro poskytování dotací z rozpočtu města Domažlice 2023 – oblast školství, mládeže a sportu

 

 

Ing. Radek Wiesner, v. r.    

starosta

Datum vložení: 16. 6. 2023 7:09
Datum poslední aktualizace: 16. 6. 2023 7:51
Autor: Hana Pokorná

Samospráva

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích
Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Překlad (translations)