Menu
Město Domažlice
Domažlice

8. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA DOMAŽLICE

-

POZVÁNKA

na 8. zasedání Zastupitelstva města Domažlice

dne 24.05.2023 od 16:00 hodin

v malém sále MKS v Domažlicích, nám. Míru 51

 

Program:    

 

Určení ověřovatelů zápisu

Schválení programu jednání

Volba návrhové komise

Zpráva kontrolního výboru o plnění usnesení ZM a RM

Zpráva zástupce RM o činnosti RM

Zápisy z jednání výborů

Žádost o odkup pozemků za účelem rozšíření výrobního areálu, k. ú. Domažlice

Žádost o prodej části pozemku p. č. 4814/2, k. ú. Domažlice

Nájemní družstvo Domažlice – založení Společenství vlastníků Domažlice, Vrchlického 656

Nájemní družstvo Domažlice, družstvo – záměr převodu spoluvlastnických podílů k bytovým jednotkám v budově č. p. 656

SSZMD s. r. o. - vyrovnávací platba na rok 2023

Nulová odměna pro člena komise

Prodej volné bytové jednotky – 28. října 141/1

Prodej pozemku p. č. 2483/12 – lokalita obytné zóny Na Bábě

Prodej pozemku v k. ú. Babylon – obec Babylon, kupní smlouva

Prodloužení doby trvání práva stavby, lokalita OZ Na Bábě – dodatek č. 2

Kupní smlouva – pozemek p. č. 4948/11 v k. ú. Domažlice

Žádost o odkoupení pozemku p. č. 28 v k. ú. Havlovice

Poskytnutí účelové dotace Plzeňskému kraji – městská autobusová doprava

Prodej částí pozemků p. č. 4864/2 p. č. 4864/3, k. ú. Domažlice

Žádost o prodloužení doby trvání práva stavby, lokalita OZ Na Bábě

Úprava bytu Masarykova 404

Programy pro poskytování dotací z rozpočtu města Domažlice 2023 – oblast sociální

Různé

Závěr

 

 

Ing. Radek Wiesner, v. r.    

starosta

Datum vložení: 19. 5. 2023 7:36
Datum poslední aktualizace: 19. 5. 2023 7:45
Autor: Vladimíra Špatenková

Samospráva

Aktuální teplota

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích

Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Univerzální překladač

Překlad (translations)